Bezpłatne Spotkanie szkoleniowe

pt. "Wapnowanie - gleba i plony naturalnie lepsze"
hand

Termin?

termin spotkania : 26 luty 2020 r.

termin zgłoszeń: 17 luty 2020 r.
hand

Kogo zapraszamy?

właścicieli gospodarstw rolnych, doradców rolnych, osoby zainteresowane tematyką wapnowania.
hand

Czego się dowiesz?

jak można się starać o dofinansowanie do wapnowania, jak w naturalny sposób zwiększyć plony, jak poprawić strukturę gleb na długi czas

Podczas spotkania będziemy rozmawiać na tematy:

Wpływ wapnowania na życie i plonowanie roślin

Wpływu wapnowania na życie i plonowanie roślin uprawnych 

Wykład wygłosi autorytet wśród rolników w całej Polsce - prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wyniki testów 

Wyniki testów nowego rozsiewacza

Przedstawimy interesujące wyniki testów z nowym polskim rozsiewaczem do wapna pylistego, przeprowadzone na polach w Małopolsce

Wypełnienie wniosku

Jak wypełnić wniosek
o dofinansowanie

Pokażemy na przykładach jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o dotację w sprawie wapnowania regeneracyjnego gleb składany do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie

Współpraaca z MODR i KWC

Współpraca z MODR
i KWC

Swoimi doświadczeniami ze współpracy z MODR
i Kopalnią Wapienia
w Czatkowicach podzielą się z Państwem Grzegorz Świdergał i Eugeniusz Niemiec

Najnowsze wynika wapnowania wapnem pylistym

Najnowsze wyniki wapnowania wapnem pylistym

Jarosław Kuźmiński, przedstawi najnowsze wyniki wdrażanej od wielu lat techniki wapnowania wapnem pylistym na swoich polach 
w województwie dolnośląskim

Podczas spotkania zostanie omówiony system składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 

Zobacz relację z konferencji poświęconej wapnowaniu gleb „W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko"

Gruntcal ®


Gruntcal ®jest naturalnym wapnem nawozowym powstającym w wyniku zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża Czatkowice, które cechuje się wysoką zawartością węglanu wapnia (ok. 96%). Miejsce spotkania

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
Osoba do kontatktu

12 37 06 297

wapnowanie@czatkowice.com.pl


Organizatorzy


Organizatorami spotkania są:

Kopalnia Wapienia Czatkowice
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Patronat Honorowy

ARiMR

Patroni medialni

zagroda wrp   Agropolska