Budownictwo

Dowiedz się w jakich obszarach budownictwa stosować można produkty z naszej Kopalni.

Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość produktów. Produkty objęte są Zakładową Kontrolą Produkcji w systemie 2+ i spełniają wymagania Normy EN 12620:2002+A1:2008 „Kruszywa do betonu". Kopalnia Wapienia „Czatkowice” posiada również Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001:2015 oraz ISO14001:2015.

 • Czatkowicki wapień - stabilna jakość

  Mączkę wapienną BUDOCAL® stosuje się do produkcji chemii budowlanej, m.in. mas szpachlowych, zapraw murarskich, tynkarskich, klejów, fug, spoiw budowlanych i innych wyrobów budowlanych.

  Przejdź do mączki wapiennej BUDOCAL®
 • W procesie produkcji betonu sprawdzają się:

  mączka wapienna BETONCAL®- przeznaczona również do wyrobu prefabrykowanych elementów betonowych (kostki brukowej, krawężników, płyt chodnikowych, bloczków betonu komórkowego),
  BETONCAL®
  grysy z wapienia karbońskiego (o uziarnieniu 2-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 16-31,5 mm) - szczególnie dla betonów w zakresie klas od C8/10 do C40/50, spełniają wymagania normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonów”.
  Grysy
 • Zastosowanie wapienia karbońskiego

  Wapień karboński charakteryzuje się niską nasiąkliwością i wysoką mrozoodpornością, dlatego też znajduje zastosowanie jako materiał do budowy podpiwniczeń, fundamentów i murów. Jest trwały i ponadczasowy. Spokojna, neutralna kolorystyka sprawdza się we wnętrzach i na elewacjach harmonizujących z krajobrazem.

  Kamień wapienny karboński – frakcje: 63-120 mm, 120-400 mm, 0-500 mm, pow. 500 mm – monolity.