Budownictwo

Dowiedz się w jakich obszarach budownictwa stosować można produkty Kopalni Wapienia "Czatkowice".

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

 • Czatkowicki wapień - stabilna jakość

  Mączkę wapienną BUDOCAL stosuje się do produkcji chemii budowlanej, m.in. mas szpachlowych, zapraw murarskich, tynkarskich, klejów, fug, spoiw budowlanych i innych wyrobów budowlanych.

  Przejdź do mączki wapiennej BUDOCAL
 • W procesie produkcji betonu sprawdzają się:

  mączka wapienna BETONCAL - przeznaczona również do wyrobu prefabrykowanych elementów betonowych (kostki brukowej, krawężników, płyt chodnikowych, bloczków betonu komórkowego),
  BETONCAL
  grysy z wapienia karbońskiego (o uziarnieniu 2-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm, 16-31,5 mm) - szczególnie dla betonów w zakresie klas od C8/10 do C40/50, spełniają wymagania normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonów”.
  Grysy
 • Zastosowanie wapienia karbońskiego

  Wapień karboński charakteryzuje się niską nasiąkliwością i wysoką mrozoodpornością, dlatego też znajduje zastosowanie jako materiał do budowy podpiwniczeń, fundamentów i murów. Jest trwały i ponadczasowy. Spokojna, neutralna kolorystyka sprawdza się we wnętrzach i na elewacjach harmonizujących z krajobrazem.

  Kamień wapienny karboński – frakcje: 63-120 mm, 120-400 mm, 0-500 mm, pow. 500 mm – monolity.