Budocal® - mączka wapienna

Budocal® to wysokiej jakości mączki wapienne, przeznaczone dla przemysłu budowlanego, które powstają przez zmielenie wapieni ze złoża Czatkowice. Charakteryzują się one minimalną zawartością wilgoci, dzięki czemu w połączeniu ze spoiwami nie tworzą zbryleń, przez co doskonale sprawdzają się w suchych mieszankach budowlanych, szczególnie gipsowych. Suche zaprawy budowlane, produkowane na kruszywach wapiennych, są rozpoznawalne na rynku wśród wykonawców robót budowlanych i cieszą się dużym uznaniem.
Budocal® stosuje się m.in. do produkcji mas szpachlowych, zapraw murarskich i tynkarskich, klejów oraz fug, pap, spoiw budowlanych i innych wyrobów budowlanych. Posiadamy nowoczesną technologię produkcyjną, pozwalającą na uzyskanie wąskich przedziałów klas ziarnowych oraz stabilny rozkład ziaren, co zapewnia przewidywalną i powtarzalną jakość, szczególnie cenioną przez producentów chemii budowlanej.
Charakterystyka produktu Budocal®:
 frakcje: 0-0,080 mm, 0,1-0,4 mm, 0,4-0,8 mm, 0,8-1,2 mm CaCO3: min. 96%
wilgotność: luz < 0,3%, pakowane < 2%
 opakowania: luz, worek 25kg, big bag

Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość produktów. Produkty objęte są Zakładową Kontrolą Produkcji w systemie 2+ i spełniają wymagania Normy EN 13139:2002 „Kruszywa do zaprawy". Kopalnia Wapienia „Czatkowice” stosuje zintegrowany system zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

Pobierz dokumenty