O Spółce

Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o. to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w odległości 28 km od Krakowa i 54 km od Katowic, w gminie Krzeszowice.
Kamień wapienny ze złoża Czatkowice charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami chemicznymi i stereomechanicznymi. Są to wapienie dolnokarbońskie, drobnokrystaliczne o wysokiej zawartości węglanu wapnia i śladowych ilościach metali ciężkich. Charakterystyczne właściwości kamienia sprawiły, że znalazł on szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, w drogownictwie oraz przemyśle paszowym.

Obecnie trwają prace nad udostępnieniem pod eksploatację nowego złoża, którego zasoby pozwolą na stałe dostawy sorbentów i kruszyw co najmniej do 2060 roku. Nasze produkty pozwalają na wyeliminowanie emisji 140 000 000 m₃ SO₂ do atmosfery w skali roku.