Drogownictwo

Dowiedz się w jakich obszarach drogownictwa zastosowanie znajdują produkty Kopalni Wapienia "Czatkowice".

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

 • Czatkowicki wapień - pewna droga​

  Produkty kruszone z czatkowickiego wapienia, najczęściej używane są przy budowie dróg, jako materiał na podbudowę. 

  Najczęściej wykorzystywanym asortymentem do tego zastosowania jest mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Kluczowe parametry techniczne, które decydują o jej przydatności to: skład granulometryczny, ścieralność, odporność na rozdrabnianie, mrozoodporność oraz wskaźnik nośności. W drogownictwie stosowany jest także tłuczeń drogowy oraz inne kruszywa wapienne. Na specjalne zamówienie produkujemy także kruszywa o innej granulacji.

  Przejdź do mieszanki kruszywa wapiennego
 • Czatkowicki wapień - pewna droga

  W procesie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych stosuje się: grysy (o uziarnieniu 2-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm), mieszankę (0-4 mm) oraz wypełniacz BITUMCAL w postaci mączki wapiennej. 

  BITUMCAL – wysokiej jakości mączka wapienna, pochodząca ze złoża Czatkowice. Wysoka zawartość węglanu wapnia oraz głęboki stopień przemiału mają istotny wpływ na procesy technologiczne w produkcji mas bitumicznych. 

  Produkty stosowane w drogownictwie spełniają wymagania norm

  PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
  PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
  PN-EN 12620 „Kruszywa do betonów”.

  Przejdź do mączki wapiennej BITUMCAL