Drogownictwo

Dowiedz się w jakich obszarach drogownictwa zastosowanie znajdują produkty z naszej Kopalni.

Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość produktów. Produkty objęte są Zakładową Kontrolą Produkcji w systemie 2+ i spełniają wymagania Normy EN 12620:2002+A1:2008 „Kruszywa do betonu". Kopalnia Wapienia „Czatkowice” posiada również Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Pobierz plik

 • Czatkowicki wapień - pewna droga​

  Produkty kruszone z czatkowickiego wapienia, najczęściej używane są przy budowie dróg, jako materiał na podbudowę. 

  Najczęściej wykorzystywanym asortymentem do tego zastosowania jest mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Kluczowe parametry techniczne, które decydują o jej przydatności to: skład granulometryczny, ścieralność, odporność na rozdrabnianie, mrozoodporność oraz wskaźnik nośności. W drogownictwie stosowany jest także tłuczeń drogowy oraz inne kruszywa wapienne. Na specjalne zamówienie produkujemy także kruszywa o innej granulacji.

  Przejdź do mieszanki kruszywa wapiennego
 • Czatkowicki wapień - pewna droga

  W procesie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych stosuje się: grysy (o uziarnieniu 2-8 mm, 8-16 mm, 16-22,4 mm), mieszankę (0-4 mm) oraz wypełniacz BITUMCAL® w postaci mączki wapiennej. 

  BITUMCAL® – wysokiej jakości mączka wapienna, pochodząca ze złoża Czatkowice. Wysoka zawartość węglanu wapnia oraz głęboki stopień przemiału mają istotny wpływ na procesy technologiczne w produkcji mas bitumicznych. 

  Produkty stosowane w drogownictwie spełniają wymagania norm

  EN 12620:2002 Kruszywa do betonu
  EN 13139:2002 Kruszywa do zaprawy
  EN 13043:2002 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu Przejdź do mączki wapiennej BITUMCAL®
 • Skontaktuj się z nami