Bitumcal® - wypełniacz

BITUMCAL – wysokiej jakości mączka wapienna, pochodząca ze złoża Czatkowice. Wysoka zawartość węglanu wapnia oraz głęboki stopień przemiału mają istotny wpływ na procesy technologiczne w produkcji mas bitumicznych. 

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Charakterystyka produktu

Bitumcal
frakcja 0-0,08 mm

CaCO3: min. 96,0%.
Opakowanie: luz

Wąskie przedziały klas ziarnowych i ich stabilny rozkład zapewniają przewidywalną, powtarzalną jakość, cenioną przez producentów mieszanek mineralno-asfaltowych.

Norma PN-EN 13043

BITUMCAL® spełnia wymagania normy PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.

Chcesz wiedzieć więcej ?