Bitumcal® - wypełniacz

Bitumcal® jest materiałem stosowanym jako wypełniacz do produkcji mas mineralno-asfaltowych dla wszystkich kategorii ruchu od KR1 do KR7. Jego głównym zadaniem jest trwałe związanie kruszywa. Jest on produkowany zgodnie z normą PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Charakterystyka produktu Bitumcal®:
frakcja: 0-0,080 mm
CaCO3min. 96%
wilgotność : < 0,3%
opakowania: luz
wąskie przedziały klas ziarnowych i ich stabilny rozkład, zapewniają przewidywalną, powtarzalną jakość, cenioną przez producentów mieszanek mineralno-asfaltowych

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” stosuje zintegrowany system zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+.

Pobierz dokumenty