Rolnictwo

Dowiedz się w jakich obszarach rolnictwa stosować można produkty z naszej Kopalni.

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. 2012 poz. 203) z późniejszymi zmianami.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” spełnia międzynarodowe wymagania prawne o higienie pasz. Spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02. 2005, str. 1).

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” znajduje się w rejestrze podmiotów nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie pod numerem dopuszczenia PL 1206014p.

Produkt jest zabezpieczony w GMP+FSA (Feed Safety Assurance).

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” znajduje się na liście producentów akceptowanych przez system zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz QS (Qualität und Sicherheit GmbH).

 • Czatkowicki wapień - zdrowsze zwierzęta

  Współczesny przemysł paszowy jest oparty na wysokich wymaganiach jakościowych, podobnie jak przemysł spożywczy produkujący żywność dla ludzi.

  Wysokie standardy w żywieniu zwierząt gospodarskich, dotyczące ich zdrowia i bezpieczeństwa, są utrzymywane przez producentów pasz i premiksów.

  Przejdź do ANIMACAL®
 • Czatkowicki wapień - lepsze plony

  Wapnowanie gleb jest kluczowym elementem prawidłowej agrotechniki. Zmniejsza zakwaszenie gleby, co ma znaczący wpływ na przyswajalność mikroelementów i składników pokarmowych. Zmienia także strukturę gleby na gruzełkową, czyli najbardziej pożądaną dla większości uprawianych roślin. 
  Przejdź do GRUNTCAL®

  Negatywne skutki zakwaszenia gleby:

  koncentracja jonów wodoru - powoduje pogorszenie i zmniejszenie plonów,
  koncentracja jonów glinu, która:
  hamuje wzrost korzeni roślin i objawia się zgrubieniami i kolorem brunatnym, negatywnie wpływa na transport wody i soli mineralnych do części nadziemnych roślin oraz powoduje mniejszą asymilację CO2,
  hamuje pobieranie wapnia i magnezu,
  korzenie są bardziej podatne na zakażenia patogenami,
  nadmierne stężenie manganu - skutkuje ograniczeniem przyswajania mikroskładników przez rośliny,
  nadmiar fosforu - tworzy nieprzyswajalne dla roślin sole żelaza i manganu,
  niedobór potasu - pogarsza jakość produktów roślinnych, zubożając dietę żywieniową ludzi i zwierząt,
  niedobór magnezu - hamuje wzrost, a w niektórych przypadkach prowadzi do zamierania roślin,
  niedobór wapnia - wymywa potas i magnez, co powoduje wyjałowienie ziemi,
  zubożenie liczby i różnorodności mikroorganizmów,
  mała odporność na procesy degeneracyjne, erozje oraz ubytek zawartości substancji organicznych.
 • Skontaktuj się z nami