Rolnictwo

Dowiedz się w jakich obszarach rolnictwa stosować można produkty Kopalni Wapienia "Czatkowice".

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

 • Czatkowicki wapień - zdrowsze zwierzęta

  Współczesny przemysł paszowy jest oparty na wysokich wymaganiach jakościowych, podobnie jak przemysł spożywczy produkujący żywność dla ludzi.

  Wysokie standardy w żywieniu zwierząt gospodarskich, dotyczące ich zdrowia i bezpieczeństwa, są utrzymywane przez producentów pasz i premiksów.

  Przejdź do ANIMACAL
 • Czatkowicki wapień - lepsze plony

  Wapnowanie gleb jest kluczowym elementem prawidłowej agrotechniki. Zmniejsza zakwaszenie gleby, co ma znaczący wpływ na przyswajalność mikroelementów i składników pokarmowych. Zmienia także strukturę gleby na gruzełkową, czyli najbardziej pożądaną dla większości uprawianych roślin. 
  Przejdź do GRUNTCAL

  Negatywne skutki zakwaszenia gleby:

  koncentracja jonów wodoru - powoduje pogorszenie i zmniejszenie plonów,
  koncentracja jonów glinu, która:
  hamuje wzrost korzeni roślin i objawia się zgrubieniami i kolorem brunatnym, negatywnie wpływa na transport wody i soli mineralnych do części nadziemnych roślin oraz powoduje mniejszą asymilację CO2,
  hamuje pobieranie wapnia i magnezu,
  korzenie są bardziej podatne na zakażenia patogenami,
  nadmierne stężenie manganu - skutkuje ograniczeniem przyswajania mikroskładników przez rośliny,
  nadmiar fosforu - tworzy nieprzyswajalne dla roślin sole żelaza i manganu,
  niedobór potasu - pogarsza jakość produktów roślinnych, zubożając dietę żywieniową ludzi i zwierząt,
  niedobór magnezu - hamuje wzrost, a w niektórych przypadkach prowadzi do zamierania roślin,
  niedobór wapnia - wymywa potas i magnez, co powoduje wyjałowienie ziemi,
  zubożenie liczby i różnorodności mikroorganizmów,
  mała odporność na procesy degeneracyjne, erozje oraz ubytek zawartości substancji organicznych.