Ekologia

Jednym ze sposobów ograniczenia zanieczyszczenia powietrza są adsorpcyjne metody odsiarczania spalin, w których sorbenty wapienne SKYCAL wykazują bardzo wysoki stopień reaktywności.

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i troska o środowisko dla dobra teraźniejszego i przyszłych pokoleń powodują konieczność podejmowania odpowiednich działań mających na celu minimalizację niekorzystnych oddziaływań związanych z prowadzoną przez ludzi działalnością.

Doskonałym przykładem troski o środowisko jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej opartej o wykorzystywanie konwencjonalnych paliw kopalnych, z zastosowaniem nowoczesnych technologii oczyszczania spalin, spełniających kryteria najlepszej dostępnej techniki, ograniczających w maksymalnym stopniu emisje substancji do powietrza m.in. związków siarki.

Jednym ze sposobów ograniczenia zanieczyszczenia powietrza są adsorpcyjne metody odsiarczania spalin, w których sorbenty wapienne SKYCAL wykazują bardzo wysoki stopień reaktywności.


Czatkowicki sorbent to:

czystsze powietrze,

efekt połączenia najnowocześniejszych technologii produkcyjnych z najwyższej klasy kamieniem wapiennym.