Przemysł

Produkty z wapienia czatkowickiego charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami chemicznymi i stereomechanicznymi. Są to wapienie dolnokarbońskie, drobnokrystaliczne o wysokiej zawartości węglanu wapnia.

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Ze względu na unikalne właściwości produkty z wapienia stosuje się w wielu gałęziach przemysłu:

 • Zmielony kamień wapienny stosowany jest jako pył przeciwwybuchowy oraz do produkcji mineralnych spoiw górniczych, przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niemetanowych i metanowych. 

  Pył wapienny, kamienny przeciwwybuchowy zwykły jest to materiał pochodzenia mineralnego (węglan wapnia). Powstaje w wyniku zmielenia kamienia wapiennego ze złoża karbońskiego Czatkowice. Używa się go do opylania wyrobisk oraz budowania zapór pyłowych, hamujących wybuchy pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 

  Pył spełnia wymagania normy PN-G-11020:1994 „Pył kamienny przeciwwybuchowy” oraz posiada certyfikat wyrobu B/2429/II/2016, wydany przez Główny Instytut Górnictwa Jednostka Certyfikująca w Katowicach.
 • Kamień wapienny ze złoża Czatkowice o wysokiej zawartości CaCO3, niskiej zawartości krzemionki i optymalnej twardości, jest używany jako topnik w procesie produkcji stali. 

  Kamień wapienny 0-4 mm i 0-80 mm stosowany jest w procesie spiekania rud. Z kamienia wapiennego 40-80 mm w postaci wapna palonego w bryłach, korzysta się w procesie konwertorowym. W trakcie topnienia wapień wytwarza żużel, który z kolei wiąże zanieczyszczenia ze stali.
 • Kamień 0-40 mm stosuje się do produkcji klinkieru cementowego, z którego wytwarza się cement portlandzki i niektóre cementy specjalne.
 • Wysokiej jakości wapień czatkowicki używany jest w procesie produkcji cukru. Kamień wapienny 40-80 mm i 63-120 mm po wypaleniu, uwodnieniu i zmieszaniu z wodą daje mleczko wapienne, które służy do oczyszczania płynnej melasy cukrowej.
 • Telefon
  516 113 749
  666 307 459