Przemysł

Produkty z wapienia czatkowickiego charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami chemicznymi i stereomechanicznymi. Są to wapienie dolnokarbońskie, drobnokrystaliczne o wysokiej zawartości węglanu wapnia.

Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość produktów. Produkty objęte są Zakładową Kontrolą Produkcji w systemie 2+ i spełniają wymagania norm:

 • EN 12620:2002 Kruszywa do betonu
 • EN 13139:2002 Kruszywa do zaprawy
 • EN 13043:2002 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • EN 13242:2002 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • EN 13450:2002 Kruszywa na podsypkę kolejową
 • Kopalnia Wapienia „Czatkowice” posiada również certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO14001:2015.

  TECHNOCAL®

  Wypełniacz wapienny o dużej zawartości węglanu wapnia i wysokiej czystości chemicznej, stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Wytworzony z twardego, drobnokrystalicznego wapienia karbońskiego, pochodzącego ze złoża Czatkowice. Charakteryzuje się bardzo dobrymi wskaźnikami reaktywności i sorpcji, a także bardzo niską zawartością wilgoci.
  Przejdź do wypełniacza wapiennego TECHNOCAL®

  Ze względu na unikalne właściwości produkty z wapienia stosuje się w wielu gałęziach przemysłu:

  • Zmielony kamień wapienny stosowany jest jako pył przeciwwybuchowy oraz do produkcji mineralnych spoiw górniczych, przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niemetanowych i metanowych. 

   Pył wapienny, kamienny przeciwwybuchowy zwykły jest to materiał pochodzenia mineralnego (węglan wapnia). Powstaje w wyniku zmielenia kamienia wapiennego ze złoża karbońskiego Czatkowice. Używa się go do opylania wyrobisk oraz budowania zapór pyłowych, hamujących wybuchy pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 

   Pył spełnia wymagania normy PN-G-11020:2019 „Pył kamienny przeciwwybuchowy”.
  • Kamień wapienny ze złoża Czatkowice o wysokiej zawartości CaCO3, niskiej zawartości krzemionki i optymalnej twardości, jest używany jako topnik w procesie produkcji stali. 

   Kamień wapienny 0-4 mm i 0-80 mm stosowany jest w procesie spiekania rud. Z kamienia wapiennego 40-80 mm w postaci wapna palonego w bryłach, korzysta się w procesie konwertorowym. W trakcie topnienia wapień wytwarza żużel, który z kolei wiąże zanieczyszczenia ze stali.
  • Kamień 0-40 mm stosuje się do produkcji klinkieru cementowego, z którego wytwarza się cement portlandzki i niektóre cementy specjalne.
  • Wysokiej jakości wapień czatkowicki używany jest w procesie produkcji cukru. Kamień wapienny 40-80 mm i 63-120 mm po wypaleniu, uwodnieniu i zmieszaniu z wodą daje mleczko wapienne, które służy do oczyszczania płynnej melasy cukrowej.
  • Skontaktuj się z nami