Strefa Klienta

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” jest czołowym producentem mączki i piasków wapiennych do odsiarczania spalin, dla przemysłu paszowego, chemii budowlanej oraz do produkcji mas bitumicznych.
Oferujemy także kamień łamany i kruszywa dla wielu gałęzi przemysłu, w tym drogownictwa, hutnictwa oraz produkcji betonu. Wiele naszych produktów ma wyróżniające się a niekiedy wręcz najlepsze w branży parametry techniczne i jakościowe.

Czym się zajmujemy ?

  • 1

    Eksploatujemy wapienie karbońskie o wysokiej zawartości węglanu wapnia (CaCO3)
  • 2
    Kopalnia dysponuje własnym laboratorium kontrolującym surowiec i produkty końcowe dając gwarancję najwyższej ich jakości i zapewniając satysfakcję odbiorcy niezależnie od branży.
  • 3

    Wyroby Kopalni Wapienia Czatkowice spełniają wymogi wszystkich kluczowych norm obowiązujących w wielu gałęziach przemysłu. 

Dla Klientów

Aktualności

Zobacz najświeższe wiadomości

Proces produkcji

Zobacz jak przebiega proces produkcyjny

Złoże KW Czatkowice

Zobacz charakterystykę złóż wapieni karbońskich