Rola w Grupie TAURON

Oprócz głównych obszarów działalności, Grupa TAURON prowadzi również działalność w obszarze wydobycia kamienia wapiennego, wykorzystywanego do produkcji sorbentów używanych podczas procesu odsiarczania spalin metodą mokrą oraz do wykorzystania w kotłach fluidalnych. Eksploatowany wapień znajduje swoje zastosowanie również w hutnictwie, budownictwie drogownictwie oraz w wielu innych gałęziach przemysłu. W skali roku wytworzone przez nas produkty pozwalają na wyeliminowanie emisji 140 000 000 m3 SO2 do atmosfery.

Grupa TAURON prowadzi działalność w następujących obszarach:

Obszar WYTWARZANIA – obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w 11 elektrowniach i elektrociepłowniach (instalacjach wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło  użytkowe) opalanych węglem kamiennym oraz w drodze współspalania biomasy.

Obszar OZE – obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej przy współspalaniu biomasy przypisanej do Obszaru Wytwarzanie).

Obszar DYSTRYBUCJI – obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce.

Obszar SPRZEDAŻY – obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, oraz handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia.

Obszar CIEPŁA – obejmuje dystrybucję i  sprzedaż ciepła.

Obszar OBSŁUGI KLIENTA – obejmuje usługi związane z obsługą klientów.

Historia Zakładu

Przeczytaj więcej na temat początków powstania Kopalni Wapienia "Czatkowice".