Inwestycje

Spółka prowadzi szereg inwestycji mających na celu wzrost jej wartości.
Pozwolą one wydłużyć okres eksploatacji, poszerzyć ofertę handlową
o nowy asortyment oraz jeszcze bardziej zminimalizować oddziaływanie
spółki na środowisko naturalne, uwzględniając przy tym wpływ jej
działalności na lokalną społeczność.
 • Modernizacja parku samochodowo-maszynowego

  Inwestycja zmierzająca do unowocześnienia zaplecza samochodowo-maszynowego spółki. Jej realizacja zwiększy wydajność ciągu technologicznego przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości produkowanych odpadów oraz umożliwi sprzedaż dodatkowego wolumenu kruszywa. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2016 roku.

  Termomodernizacja budynków oraz modernizacja systemu grzewczego

  W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace tj. termomodernizacja głównych budynków przemysłowych i administracji oraz kompleksowa modernizacja systemu grzewczego. Całość inwestycji ma charakter proekologiczny, ponieważ przeprowadzenie wymienionych działań w znaczący sposób obniży emisje pyłowo-gazową, a zapotrzebowanie cieplne spółki spadnie o około 50%. Inwestycja realizowana etapowo od 2013 roku, jej zakończenie planowane jest w 2017 roku.

  Ograniczenie emisji hałasu do środowiska - wyciszenie załadunku ze zbiorników Sortowni nr 1

  Dzięki instalacji ekranów akustycznych zmniejszona zostanie emisja hałasu do środowiska, a tym samym ograniczony zostanie negatywny wpływ zakładu na środowisko. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2017 roku.

 • Modernizacja węzła przesypowego

  W ramach tej inwestycji unowocześniony zostanie istotny fragment ciągu technologicznego. Pozwoli to na zwiększenie efektywności pracy, usprawnienie procesu produkcyjnego oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 roku.

 • Organizacja emisji pyłu na składowisku suwnicowym

  Kolejna inwestycja mająca na celu ograniczenie emisji pyłu do atmosfery. Dzięki zainstalowaniu zaawansowanego systemu odpylania wyeliminowany został problem pylenia w pobliżu składowiska suwnicowego, co przyczynia się do jeszcze skuteczniejszego minimalizowania wpływu funkcjonowania zakładu na środowisko naturalne. Inwestycję ukończono w 2016 roku.

  Myjnia podwozi samochodowych

  Dzięki tej inwestycji, każdy samochód ciężarowy opuszczający teren wyrobiska jest kierowany do myjni, gdzie zostaje oczyszczony z transportowanego na kołach i pod podwoziem materiału. Pozwala to wyeliminować problem związany z zanieczyszczeniem dróg dojazdowych do kopalni oraz zmniejszyć ogólne zapylenie wokół zakładu. Dodatkowo, myjnia wyposażona jest w osadnik oraz system odzyskiwania wody technologicznej, co sprawia, że obiekt jest jeszcze bardziej proekologiczny. To kolejna inwestycja podjęta w trosce o naszych sąsiadów oraz kolejny krok w kierunku funkcjonowania bezodpadowego. Inwestycja została zrealizowana w 2015 roku.

  Udostępnienie nowego złoża

  To inwestycja zmierzająca do udostępnienia nowego złoża, w celu dalszej eksploatacji kamienia wapiennego. Aktualnie eksploatowane złoże jest w stanie zaspokoić potrzeby surowcowe kopalni wyłącznie do 2020 r. Poszerzenie zakresu eksploatacji zapewni firmie stabilność funkcjonowania przez kolejne 50 lat, co oznacza, że zasoby z nowego złoża pozwolą na stałe dostawy sorbentów i kruszyw co najmniej do roku 2060. Obszar planowanego wydobycia zajmuje 48 ha i stanowi dalszą część obecnie eksploatowanego złoża, a parametry jakościowe skał nowego złoża, są na równie wysokim poziomie, jak te eksploatowane obecnie. Istotnym elementem związanym z prowadzeniem tej inwestycji, było utworzenie leśnego pasa ochronnego, mającego na celu zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko naturalne. W tym celu podjęto szereg działań m.in. posadzono aż 100 tys. drzew, zawieszono budki lęgowe dla ptaków, postawiono ogrodzenie chroniące gady i płazy oraz przeniesiono setki roślin chronionych w nowe miejsca. Wszystkie te działania mają sprawić, że nowe złoże będzie eksploatowane w sposób bezpieczny dla środowiska. Koncesja na dalszą eksploatację złoża została wydana pod koniec 2014 roku.

  Modernizacja łamiarni wtórnej nr 2

  Celem inwestycji była modernizacja obiektu technologicznego zlokalizowanego na trasie transportu i przerobu kamienia wapiennego pomiędzy łamiarnią wstępną, a sortownią nr 2. Istotnym aspektem przeprowadzonej modernizacji jest pełna automatyka nowych urządzeń, dzięki której układ nie wymaga już stałej obsługi. Inwestycja została ukończona w 2014 roku.

  Pakowalnia produktów mielonych

  Dzięki tej inwestycji powstał obiekt wyposażony w ciąg technologiczny umożliwiający półautomatyczne konfekcjonowanie produktów mielonych w opakowania typu big-bag oraz worki 25 kg. Skutkiem uruchomienia pakowalni produktów było pojawienie się w ofercie spółki nowych pozycji, takie jak wapno nawozowe, kreda pastewna oraz pył przeciwwybuchowy. Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku.

  Wcześniejsze inwestycje

  2013 – Modernizacja odpylania łamiarni wstępnej
  2012 – Modernizacja sortowni nr 2
  2008 – Budowa II nitki przemiału mączki i piasku wapiennego
  2005 – Budowa węzła magazynowo - załadowczego
  1998 – Powstanie oddziału produkcji kruszyw
  1998 – Budowa przemiałowni mączki i piasku wapiennego - I nitka