Kontrola jakości

Wysoka jakość naszych produktów jest wynikiem systematycznej kontroli jakości surowca, półproduktu oraz produktu gotowego.
Posiadamy nowoczesne laboratorium wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia, które pozwalają, wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze pracowników Działu Kontroli Jakości prowadzić badania produktów w zakresie następujących parametrów:
Analiza chemiczna surowca i produktów Granulacja Zawartość pyłów Jakość pyłów Wskaźnik płaskości Wskaźnik kształtu Gęstość nasypowa Wskaźnik piaskowy Wilgotność Białość

Proces produkcji

Dowiedz się jak przebiega proces produkcji, począwszy od udostępnienia złoża aż do utworzenia produktu końcowego.

Dział Kontroli Jakości prowadzi również działania w zakresie określania pozostałych parametrów charakteryzujących nasze produkty, takich jak:

Sorpcja Reaktywność Odporność na rozdrabnianie Odporność na ścieranie Nasiąkliwość Mrozoodporność  Inne

Od wielu już lat współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi, między innymi z :

  1. Akademią  Górniczo-Hutniczą w Krakowie;
  2. Politechniką Częstochowską;
  3. Głównym Instytutem Górnictwa;
  4. Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST;
  5. TPA Sp. z o.o.;
  6. Krajowym Laboratorium Pasz - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki w Lublinie;
  7. Agrolab Polska Sp. z o.o.

Wysoka jakość i szeroki asortyment naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Oferowane przez nas produkty spełniają wymagania następujących norm:

EN 12620:2002 Kruszywa do betonu EN 13043:2002 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242:2002 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym EN 13450:2002 Kruszywa na podsypkę kolejową PN-G-11020:2019 Górnictwo. Pył kamienny przeciwwybuchowy

Współpraca naukowa

Przeczytaj o możliwościach odbycia praktyk robotniczych, technologicznych oraz dyplomowych, w ramach współpracy Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. z uczelniami w całej Polsce.