Skycal®​ - sorben​ty wapienne

Skycal® – sorbenty wapienne przeznaczone do odsiarczania spalin, otrzymywane poprzez zmielenie drobnokrystalicznego wapienia dolnokarbońskiego, pochodzącego ze złoża Czatkowice. Charakteryzuje się wysoką zawartością węglanu wapnia, który oczyszcza spaliny ze związków siarki, powstające w procesach spalania węgla kamiennego bądź brunatnego.
Charakterystyka produktu Skycal®:
frakcja 0-0,080 mm
Sorbent wapienny stosowany do odsiarczania spalin energetycznych metodą mokrą.
Odpowiednio dopasowane uziarnienie oraz wysoka zawartość węglanu wapnia gwarantują skuteczne odsiarczanie.
SBET = 1,39 m2/g
frakcja 0,1-0,4 mm
Sorbent wapienny stosowany do odsiarczania spalin energetycznych metodą suchą.
wskaźnik reaktywności: Rl < 2,5
wskaźnik sorpcji: Cl > 120
CaCO3 min. 96,0%
wilgotność: maks. 0,3%

Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość produktów. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” stosuje zintegrowany system zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

Pobierz dokumenty