Skycal®​ - sorben​ty wapienne

SKYCAL® – sorbenty wapienne do odsiarczania spalin, otrzymywane poprzez zmielenie drobnokrystalicznego wapienia dolnokarbońskiego pochodzącego ze złoża Czatkowice, charakteryzującego się wysoką zawartością węglanu wapnia.

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Charakterystyka produktu

Skycal

frakcja 0-0,08 mm

Sorbent wapienny stosowany do odsiarczania spalin energetycznych metodą mokrą. Odpowiednio dopasowane uziarnienie oraz wysoka zawartość węglanu wapnia gwarantują skuteczne odsiarczanie.

SBET = 1,39 m2/g

Skycal

frakcja 0,1-0,4 mm

Sorbent wapienny stosowany do odsiarczania spalin energetycznych metodą suchą.

Wskaźnik reaktywności: RI < 2,5
Wskaźnik sorbcji: CI > 120
CaCO3: min. 96,0%
Wilgotność: maks. 0,3%
Opakowanie: luz
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami
666 307 459

@: 
katarzyna.chodacka@czatkowice.com.pl