An​​imacal® - kreda pastewna mielona

Animacal ® – kreda pastewna, czyli naturalny węglan wapnia, powstający w wyniku zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża Czatkowice. Wysoka jakość naszej kredy, od wielu lat jest doceniana przez wiodących na rynku producentów premiksów, koncentratów, mieszanek podstawowych i uzupełniających, pasz pełnoporcjowych i karm dla zwierząt, dla których jesteśmy głównym dostawcą tego surowca.

Kreda pastewna Animacal® jest bogatym źródłem wapnia, zawiera go aż 96% i dlatego polecana jest jako dodatek w diecie wszystkich zwierząt gospodarskich, a szczególnie w okresie ich wzrostu i rozrodu.
Nasze linie produkcyjne wyposażone są w urządzenia ferromagnetyczne do wychwytania metali, a żeby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia produktu, do suszenia nie używamy olejów opałowych, lecz gazu ziemnego.

Charakterystyka produktu Animacal®:
frakcje: 0-0,080 mm, 0,1-0,4 mm, 0,4-0,8 mm, 0,8-1,2 mm
CaCO3: min. 96%
zawartość wapnia: min. 38,4 %
opakowania: luz, worek 25kg,
                         big bag 1000 kg – granulacja 0-0,080 mm
                           big bag 1200 kg – granulacja 0,1-0,4 mm, 
                                                            0,4-0,8 mm, 0,8-1,2 mm 

 
Złoty medal FERMA 2016

Od kilku lat w ofercie posiadamy również kredę pastewną zapakowaną w worki, która została nagrodzona na Targach Ferma 2016 jako FERMA NOWOŚĆ i otrzymała ZŁOTY MEDAL FERMA. Wygodne opakowania sprawiają, że produkt jest coraz częściej kupowany dla zwierząt przez hodowców bydła, drobiu, czy trzody chlewnej, do bezpośredniego skarmiania. Na opakowaniach znajdują się kody kreskowe, które ułatwiają dystrybucje.

Kreda 0104 mm

Kreda pastewna

Selektywne wydobycie surowca, wymagające procedury produkcyjne i stała kontrola jakości, zarówno we własnym przyzakładowym laboratorium jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych sprawiają, że produkt jest bezpieczny i zdrowy dla zwierząt. Na bieżąco kontrolujemy nie tylko podstawowy skład chemiczny naszej kredy, ale również monitorujemy produkt, aby nie znalazły się w nim substancje niepożądane, takie jak metale ciężkie, czy dioksyny. Wdrożyliśmy międzynarodowy system zapewnienia bezpieczeństwa pasz i otrzymaliśmy Certyfikat GMP+B2. Pozytywnie przechodzimy liczne inspekcje jakościowe różnych nadzorów, a także audyty klientów, podczas których dodatkowo poznajemy wciąż rosnące wymagania
i oczekiwania rynku paszowego, którym staramy się wychodzić naprzeciw.
Zapewniamy naszym klientom transport w łańcuchu GMP+ FSA i restrykcyjnie kontrolujemy czystość przyjeżdżających na załadunek beczek.

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. 2012 poz. 203) z późniejszymi zmianami. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” spełnia międzynarodowe wymagania prawne o higienie pasz. Spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02. 2005, str. 1). Kopalnia Wapienia „Czatkowice” znajduje się w rejestrze podmiotów nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie pod numerem dopuszczenia PL 1206014p. Produkt jest zabezpieczony w GMP+FSA (Feed Safety Assurance). Kopalnia Wapienia „Czatkowice” znajduje się na liście producentów akceptowanych przez system zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz QS (Qualität und Sicherheit GmbH).

Pobierz dokumenty