An​​imacal® - kreda pastewna mielona

Najwyższej jakości kreda pastewna uzyskiwana w procesie przemiału kamienia wapiennego. Stosuje się ją jako dodatek do mieszanek paszowych. Jest bogatym źródłem wapnia, dlatego polecana jest jako dodatek w diecie wszystkich zwierząt gospodarskich, szczególnie w okresie ich wzrostu i rozrodu. 

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Kreda pastewna

ma wysoką zawartość węglanu wapnia i pozbawiona jest związków szkodliwych oraz wszelkich zanieczyszczeń. Polecana jest jako dodatek w diecie wszystkich zwierząt gospodarskich, szczególnie w okresie ich wzrostu lub rozrodu.

ANIMACAL® został nagrodzony na Targach Ferma 2016. Numer dopuszczenia weterynaryjnego: PL1206014p. Towar jest zabezpieczony w GMP+.

Charakterystyka produktu

Animacal

frakcja 0-0,08 mm, 0,1-0,4 mm,
0,4-0,8 mm, 0,8-1,2 mm

CaCO3:
 min. 96%
Zawartość wapnia: min. 38,4%
Opakowania: luz, worek 25 kg, big bag

PL 1206014p

Numer dopuszczenia weterynaryjnego 


Produkt jest zabezpieczony w GMP+
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami
516 113 749

@: 
beata.wyrwa@czatkowice.com.pl