Gruntcal - środek wapnujący 

Naturalne, wysoko reaktywne wapno węglanowe. Powstaje wskutek zmielenia wapienia ze złoża Czatkowice. Zwiększa pojemność wodną gleby i polepsza przyswajanie przez rośliny składników odżywczych (N, P, K, S, Mg, Ca). Zwiększa w ten sposób jakość i wielkość plonów.

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Zastosowanie

GRUNTCAL stosuje się na wszystkie rodzaje gleb do upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, także bezorkowych (wysiew na słomę). Zaleca się jego stosowanie jesienią lub interwencyjnie wiosną, podczas wzrostu roślin (zwiększa przyswajalność azotu). Dawkowanie (w zależności od zakwaszenia i kategorii gleby): 0,5-1,5 t/ha.

Zgodność z wymaganiami

GRUNTCAL spełnia wymagania dotyczące zawartości tlenku wapnia i składu granulometrycznego określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 2010 r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). Zawartość kadmu i ołowiu nie przekracza dopuszczalnych wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119 poz. 765).

Bezpieczeństwo

GRUNTCAL jest całkowicie bezpieczny dla roślin i zwierząt. Węglan wapnia, zgodnie z załącznikiem nr V Rozporządzenia (WE) 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., jest zwolniony z obowiązku rejestracji. Bezpiecznie podnosi pH gleby oraz poprawia jej strukturę i żyzność. Chroni rośliny przed szkodliwym działaniem manganu, glinu i metali ciężkich.

Charakterystyka produktu

Gruntcal

Odmiana: 04
Reaktywność:
min. 97%
CaCO3:
min. 96%
CaO:
min. 53%
Opakowania:
luz, worek 25 kg, big bag

Certyfikat

Gruntcal posiada certyfikat stosowania w gospodarstwach ekologicznych.
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami
516 113 749

@: 
beata.wyrwa@czatkowice.com.pl