Gruntcal® - wapno nawozowe

Gruntcal® jest naturalnym wapnem nawozowym powstającym w wyniku zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża Czatkowice, które cechuje się wysoką zawartością węglanu wapnia (ok. 96%). Dzięki tej właściwości, w połączeniu z wysokim stopniem rozdrobnienia, powstałe wapno nawozowe wyróżnia się 100 procentową reaktywnością i wysoką liczbą zobojętnienia
W sposób bezpieczny podnosi pH gleby , poprawiając jej strukturę i żyzność. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, umieścił Gruntcal® w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz zakwalifikował do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE423/2018.
Charakterystyka produktu Gruntcal®:
odmiana: 04
reaktywność: 100%
CaCO3: min. 96%
CaO: min. 53%
opakowania: luz, worek 25kg, big bag

Kalkulator Wapnowania

Polecamy

Wapno Ilość ton/hektar
Gruntcal -

Dofinansowanie do wapnowania

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Dowiedz się więcej
  • Wapno nawozowe stosuje się na wszystkie rodzaje gleb do upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, także bezorkowych (wysiew na słomę) oraz w stawach hodowlanych. Zaleca się jego stosowanie jesienią lub interwencyjnie wiosną, podczas wzrostu roślin (zwiększa przyswajalność azotu). W produkcji ekologicznej, wapno nawozowe może być stosowane w dawkach do 2 t  CaO/ha na glebach lekkich i do 3 t  CaO/ha na glebach średnich i ciężkich.
  • Produkt spełnia wymagania dotyczące zawartości tlenku wapnia i składu granulometrycznego, określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). Zawartość metali ciężkich w wapnie nawozowym Gruntcal® nie przekracza dopuszczalnych wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz. 765). Wysoką jakość wapna nawozowego Gruntcal® oraz brak niepożądanych w nim substancji, codziennie potwierdzamy w naszym przyzakładowym, odpowiednio wyposażonym laboratorium, a ponadto okresowo w zewnętrznych laboratoriach. Jednak najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości wapna nawozowego Gruntcal®, jest dla nas fakt, iż produkt ten z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rolników, którzy odczuwają i potwierdzają efekty działania produktu, na co dowodem są ich coraz większe plony i oszczędności wynikające z ograniczenia zastosowania innych, bardzo drogich nawozów.
  • Dystrybucja i usługi rozsiewania: DIOGRA Paulina Świdergał, Graboszyce, ul. Czarcza 25, 32-640 Zator, kom. 501 020 263, swidergalg@interia.pl Dystrybucja i usługi rozsiewania: Niedźwiadek, Niedźwiedza 29, 32-854 Porąbka Uszewska, kom. 605 050 778eu.niemiec@gmail.com Dystrybucja i usługi rozsiewania: BIO MIX Krzysztof Figiela, Wietlin Trzeci, 37-543 Laszki, kom. 883 738 833, biurobiomix@interia.plDystrybucja i usługi rozsiewania: P.U.H. PACZYŃSCY, ul. Turystyczna 83, 32-082 Bolechowice, kom. 602 109 065, paczynski_p@o2.pl Dystrybucja i usługi rozsiewania: POL TOR SP. Z O.O., Pakosławice 86, 48-314 Pakosławice, kom. 601 513 567, jaroslaw.kuzminski@poltor.pl
    Chcesz zostać dystrybutorem? Skontaktuj się z nami!
    kamila.polak-soska@czatkowice.com.pl, kom. 516 113 749

Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość. W Kopalni Wapienia „Czatkowice” funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.