Mieszanki kruszywa wapiennego

Mieszanki kruszywa łamanego produkowane przez naszą Kopalnię, to materiał najwyższej jakości, spełniający normy drogowe. Idealnie nadają się jako materiał na inwestycje drogowe i brukarskie.
Jesteśmy dostawcą frakcji takich jak:
Piasek zasypowy/budowlany 0-2 mm,
Mieszanka kruszywa łamanego 0-4 mm,
Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
Mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm.

Najczęściej wykorzystywanym asortymentem do budowy dróg jest mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Kluczowe parametry techniczne, które decydują o jej przydatności to:
  • skład granulometryczny

  • ścieralność

  • odporność na rozdrabnianie

  • mrozoodporność

  • wskaźnik nośności

Mieszanka 0-4 mm ma zastosowanie  w produkcji mas bitumicznych na warstwę nośną i wiążącą dróg.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” stosuje zintegrowany system zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+.

Na specjalne zamówienie produkujemy także kruszywa o innej granulacji.

Pobierz dokumenty

Produkowane przez nas materiały są zgodne z poniższymi normami:

PN-EN 13242

„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PN-EN 13043

„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”