Mieszanki kruszywa wapiennego

Produkty kruszone z czatkowickiego wapienia, najczęściej używane są przy budowie dróg, jako materiał na podbudowę. Oferujemy mieszanki o frakcjach: 0 – 4 mm,
0-31,5 mm, 0-63 mm.

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Na specjalne zamówienie produkujemy także kruszywa o innej granulacji.​

Najczęściej wykorzystywanym asortymentem do budowy dróg jest mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Kluczowe parametry techniczne, które decydują o jej przydatności to:
  • skład granulometryczny

  • ścieralność

  • odporność na rozdrabnianie

  • mrozoodporność

  • wskaźnik nośności

Mieszanka 0 – 4 mm ma zastosowanie  w produkcji mas bitumicznych na warstwę nośną i wiążącą dróg.

Produkty spełniają normy:

PN-EN 13242

„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PN-EN 13043

„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami
698 913 411
516 111 549

@:
k.smolik@czatkowice.com.pl
d.brandys@czatkowice.com.pl