Mieszanki kruszywa wapiennego

Produkty kruszone z czatkowickiego wapienia, najczęściej używane są przy budowie dróg, jako materiał na podbudowę. Oferujemy mieszanki o frakcjach: 0 – 4 mm, 0-31,5 mm, 0-63 mmm

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Na specjalne zamówienie produkujemy także kruszywa o innej granulacji.​

Najczęściej wykorzystywanym asortymentem do budowy dróg jest mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Kluczowe parametry techniczne, które decydują o jej przydatności to:
  • skład granulometryczny

  • ścieralność

  • odporność na rozdrabnianie

  • mrozoodporność

  • wskaźnik nośności

Mieszanka 0 – 4 mm ma zastosowanie  w produkcji mas bitumicznych na warstwę nośną i wiążącą dróg.

Produkty spełniają normy:

PN-EN 13242

„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PN-EN 13043

„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

tel. 698 913 411, 516 111 549
adres email: 
marketing@czatkowice.com.pl