Betoncal® - mączka wapienna

BETONCAL®​ – wysokiej jakości mączka wapienna pochodząca ze złoża Czatkowice. Głęboki stopień przemiału ma istotny wpływ na procesy technologiczne w produkcji betonu i prefabrykatów betonowych. 

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Charakterystyka produktu

Betoncal

frakcja 0-0,08 mm

CaCO3:
min. 96%
Opakowania:
luz

Wąskie przedziały klas ziarnowych i ich stabilny rozkład zapewniają przewidywalną, powtarzalną jakość, cenioną przez producentów.

Norma PN-EN 12620

Betoncal® spełnia wymagania normy PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami
516 113 749
698 913 411


@:
d.brandys@czatkowice.com.pl k.smolik@czatkowice.com.pl