Grysy

Frakcje grysowe produkowane przez naszą kopalnię, spełniają wymogi jakościowe. Mogą być z powodzeniem stosowane jako podbudowa dla kostki brukowej oraz do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i betonu.

Kruszywa węglanowe charakteryzują się bardzo dobrym powinowactwem z asfaltem oraz zaczynem cementowym. Wpływa to na niskie koleinowanie w przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych, jak i odporność na korozję w przypadku mieszanek cementowych.

Frakcje oraz zastosowanie:

Frakcje

2-8 mm
8-16 mm 16-31,5 mm
16-22,4 mm

Produkcja betonu

Produkt znajduje zastosowanie w procesie produkcji betonu, szczególnie dla betonów w zakresie klas od C8/10 do C40/50.

Produkcja mas bitumicznych

Grys sprawdza się także w produkcji mas bitumicznych na warstwę nośną i wiążącą dróg.

Skontaktuj się z nami:

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” stosuje zintegrowany system zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+.

Pobierz pliki

Produkowane przez nas materiały są zgodne z poniższymi normami:

PN-EN 13043

PN-EN 13043 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych  na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu"

PN-EN 12620

PN-EN 12620 "Kruszywa do betonów"