Grysy

Kruszywa z wapienia karbońskiego charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami stereomechanicznymi, niską nasiąkliwością i odpowiednim składem granulometrycznym. Technologia produkcji oraz system kontroli jakości gwarantują wysoką, powtarzalną jakość produktów.

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Grysy z wapienia karbońskiego

Frakcje

2-8 mm,
8-16 mm,
16-22 mm,
16-31,5 mm,

Produkcja betonu

Produkt znajduje zastosowanie w procesie produkcji betonu, szczególnie dla betonów w zakresie klas od C8/10 do C40/50

Produkcja mas bitumicznych

Grys sprawdza się także w produkcji mas bitumicznych na warstwę nośną i wiążącą dróg.

Oferowane grysy spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043

PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.

PN-EN 12620

PN-EN 12620 „Kruszywa do betonów”.​​​​​​​​
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami
698 913 411
516 111 549

@:
k.smolik@czatkowice.com.pl
d.brandys@czatkowice.com.pl