III edycja Projektu Grantowego "DOBRY SĄSIAD"

Weź udział w konkursie i zgarnij nawet 5 000 zł!

Przedłużyliśmy termin składania formularzy aż do 30.06.2020 r.

Jak wziąć udział w programie?

Wypełnij formularz 

Wypełnij formularz

Pobierz i wypełnij szczegółowo formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami

Dodatkowe materiały 

Dołącz materiały

Wyróżnij swoje zgłoszenie np. zdjęciami, prezentacją, filmem. Dołącz je do formularza

Złóż formularz 

Złóż formularz

Złóż go w formie papierowej w naszej siedzibie

Termin 

Termin

Pamiętaj, aby formularz złożyć w terminie od 17.02.2020 r. do 30.06.2020 r.

Obszary działania, w ramach których mogą być zgłaszane pomysły obejmują w szczególności:

Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży
Imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne

Wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych Działania proekologiczne i akcje społeczne Zagospodarowanie terenu Wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Zachwyć nas i zgarnij nawet 5 000 zł!

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń jury wybierze najbardziej kreatywne i zgodne z regulaminem, które zostaną nagrodzone Grantami.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice.

Zobacz relację z realizacji pomysłu zgłoszonego w ubiegłym roku przez Klub Wspinaczkowy TRAWERS 

Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem Projektu Grantowego "Dobry Sąsiad"