V edycja Projektu Grantowego "Dobry Sąsiad"

Znamy już laureatów konkursu!
Rozstrzygnięto V edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”. Każdy z sześciu pomysłów zostanie wsparty dotacją w wysokości 5 000 zł. Zwycięskie inicjatywy pomogą w integracji osób niepełnosprawnych, społeczności lokalnej i ukraińskiej, przyczynią się do krzewienia aktywności sportowej oraz poprawią bezpieczeństwo na terenie gminy Krzeszowice.

Laureatami Grantów w wysokości 5 000 zł zostali:

OSP Krzeszowice – Montaż automatycznego defibrylatora AED


Defibrylator zostanie zamontowany na budynku Remizy w Krzeszowicach, znajdującym się w sąsiedztwie dworca autobusowego. Instalacja urządzenia w ogólnodostępnej lokalizacji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.

Stowarzyszenie "Otwórzmy Przed Nimi Życie" - Żegnamy Lato


Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik będzie okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw plenerowych, a także skorzystania z bezpłatnej hipoterapii. Planowany termin realizacji to: 03.09.2022 r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych miejscowości Czerna - #Dobry Sąsiad #добрий сусід


Organizacja pikniku pod hasłem "Dobry Sąsiad" o charakterze integracyjnym dla społeczności lokalnej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia zaplanowane są gry i zabawy o charakterze sportowym, kącik artystyczny "4barwy przyjaźni", wspólne tańce i śpiewy dzieci obu narodowości. Planowany termin realizacji to: 30.04.2022 r.

Uczniowski Klub Sportowy "6" w Tenczynku -  W zdrowym ciele - zdrowy duch - Dzień Dziecka na wesoło, zdrowo i sportowo


Projekt zakłada organizację atrakcji związanych z Dniem Dziecka i Dniem Sportu. Program przewiduje gry i zabawy sportowe, biegi przełajowe, turniej piłki siatkowej, przedstawienie propagujące zdrowe żywienie, konkurs plastyczny "Moje wymarzone boisko szkolne", a także naukę tańca. Planowany termin realizacji to: 01.06.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach - Zdrowo na sportowo!


Organizacja turnieju sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach w tenisa stołowego. Celem projektu jest popularyzacja tenisa stołowego, integracja dzieci oraz kształcenie umiejętności zachowania zasad fair play podczas rozgrywek. Projekt zakłada zakup zewnętrznego stołu ping-pongowego, który wykorzystywany będzie podczas zajęć wychowania fizycznego. Planowany termin realizacji to: wrzesień – październik 2022 r.

Koło Gospodyń Wiejskich "Filipowianki" w Filipowicach - Sąsiedzkie wsparcie integracji kultowo-społecznej z uchodźcami ukraińskimi w naszej lokalnej społeczności


Projekt zakłada organizację warsztatów dla mieszkańców oraz uchodźców z Ukrainy. Spotkania umożliwią przełamanie bariery językowej, kulturowej, zawodowej i społecznej. Będą także okazją do zaprezentowania lokalnych zwyczajów oraz poznania ukraińskich odpowiedników. Planowany termin realizacji to: maj - czerwiec 2022 r.

Osoby do kontaktu