Wyniki II edycji Projektu Grantowego„Dobry Sąsiad"

Znamy Laureatów autorskiej akcji społecznej, zorganizowanej przez Kopalnię
Wapienia „Czatkowice”. Wszyscy aktywnie działają na terenie Gminy Krzeszowice,
wspierając jej rozwój. 

Laureatami Grantów w wysokości 5 000 zł, zostali:

Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice

Pomysł: „I Dzień Prażaby” impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Rudawie

Pomysł: Koncert Siedleckie wieczory ze Świętym Janem Pawłem II

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze

Pomysł: Wiem czym oddycham -  urządzenia do pomiaru jakości powietrza

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych miejscowości Czerna

Pomysł: Półkolonia Wakacje z Tauronkiem mamy, na rolkach śmigamy

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrężnicy

Pomysł: Festyn rodzinny Bezpieczeństwo – to nas kręci

Wyróżnienia w wysokości 3 500 zł, zostały przyznane dla:

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach za pomysł „Wielkanocna integracja”,

Stowarzyszenie Nasz Tenczynek za pomysł „Program edukacyjny nauka przez zabawę”.

Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły obejmowały w szczególności:

Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży
Imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne

Wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych Działania proekologiczne i akcje społeczne Zagospodarowanie terenu Wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za udział w Projekcie i już dziś zapraszamy do udziału za rok!

Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem Projektu Grantowego Dobry Sąsiad