VI edycja Projektu Grantowego "Dobry Sąsiad"

Znamy już laureatów konkursu!
Rozstrzygnięto VI edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”. Każdy z ośmiu pomysłów zostanie wsparty dotacją w wysokości 5 000 zł. Zwycięskie inicjatywy pomogą w integracji osób niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej, przyczynią się do krzewienia aktywności fizycznej, a także rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy.

Laureatami Grantów w wysokości 5 000 zł zostali:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Na Wulkanie" - Organizacja XVIII Spotkania Barbórkowego w Miękini


Organizacja corocznego spotkania barbórkowego w Miękini, podczas którego spotkają się emerytowani i czynni zawodowo górnicy z terenu gminy Krzeszowice oraz wszyscy, dla których ważne jest kultywowanie tradycji górniczych. W ramach realizacji pomysłu opracowana i wydana zostanie publikacja przedstawiająca górnicze tradycje, a także "Śpiewnik piosenek górniczych i biesiadnych”. Planowany termin realizacji to: listopad 2023 r.

Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach - Mały ekoludek zakłada swój tauronkowy ogródek


Utworzenie ogródka na terenie Przedszkola - przestrzeni bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Projekt przyczyni się do powstania miejsca umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także poznawania świata przyrody. Planowany termin realizacji to: maj – listopad 2023 r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej - XVIII Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej "Wola Filipowska 2023"


Festiwal Pieśni Patriotycznej kierowany jest do wszystkich środowisk gminy Krzeszowice. Wykonawcy reprezentujący różne środowiska i pokolenia, wpłyną na budowanie więzi kulturowej oraz międzypokoleniowej. Wydarzenie połączone jest z Narodowym Świętem Niepodległości, przyczynia się do kształtowania postaw patriotycznych. Planowany termin realizacji to: 12.11.2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach - Sąsiedzki Piknik Rodzinny z Podstawówką - kreatywnie, zdrowo i sportowo


Organizacja Pikniku Rodzinnego, skierowanego do dzieci, młodzieży, a także całej lokalnej społeczności z terenu gminy Krzeszowice. Celem projektu jest zachęcenie do aktywnego udziału w życiu sąsiedzko-społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz integracja dzieci i młodzieży w sąsiedzkim środowisku gminy. Planowany termin realizacji to: 17.06.2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu - Zalaski Turniej Pokoleń


Organizacja turnieju pokoleń: rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, integrujących mieszkańców Zalasu. Impreza będzie częścią obchodów jubileuszy: 700-lecia Sołectwa Zalas oraz 50-lecia Szkoły w obecnym budynku. Ideą Zalaskiego Turnieju Pokoleń jest zachęcenie do aktywnego spędzania czasu mieszkańców Zalasu bez względu na wiek. Planowany termin realizacji to: 17.06.2023 r.

Stowarzyszenie "Otwórzmy Przed Nimi Życie" - Wakacyjna Dyskoteka Dla Niepełnosprawnych


Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Spotkanie będzie okazją do odpoczynku oraz wspólnej zabawy. Planowany termin realizacji to: 22.07.2023 r.

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej - Radość i pogoda ducha w integracji i zabawie


Organizacja spotkania dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Celem spotkania jest ich wspólna integracja w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej, a także przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych i niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych. Program przewiduje występy artystyczne oraz zabawy z aktywnym udziałem uczestników. Planowany termin realizacji to: sierpień – wrzesień 2023 r.

Stowarzyszenie "Aprite le porte" - Krzeszowicki Piknik Rodzinny 2023 "Jesteśmy Razem"


Rekreacja i integracja społeczności lokalnej z terenu gminy Krzeszowice poprzez organizację spotkania dla rodzin w formie pikniku. W programie wydarzenia znajdą się m.in. koncert estradowy, atrakcje promujące talenty dzieci i młodzieży, zawody sportowe oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze. Planowany termin realizacji to: 11.06.2023 r.

Osoba do kontaktu

Justyna Kłeczek 572 889 067