Ważne terminy:

  • okres zgłaszania pomysłów : od 1 marca do 17 kwietnia 2024 r.
  • ogłoszenie wyników: do 10 maja 2024 r.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice.

Zgarnij nawet 5 000 zł

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń jury wybierze najbardziej kreatywne i zgodne z Regulaminem, które zostaną nagrodzone Grantami. 
Zachwyć nas swoim pomysłem i zgarnij nawet 5 000 zł!

Jak wziąć udział w programie:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy ze wszystkimi załącznikami

Dołącz dodatkowe materiały!

Wyróżnij swoje zgłoszenie np. zdjęciami, prezentacją, filmem

Złóż formularz

Gotowy formularz złóż w formie papierowej w naszej siedzibie

Termin

Pamiętaj, aby formularz złożyć w terminie od 1 marca do 17 kwietnia 2024 r.

 

Obszary działania, w ramach których mogą być zgłaszane pomysły obejmują w szczególności

Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży Imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne
Wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych Działania proekologiczne i akcje społeczne Zagospodarowanie terenu Wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych

Osoba do kontaktu

Justyna Kłeczek tel. 572 889 067