Polityka jakości i środowiska

Zarządzanie jakością i środowiskiem jest dla nas jednym z priorytetów oraz kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firmy.
Certyfikat-ISO-9001-14001-2021

System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Środowiskowego

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” w 2004 r. pomyślnie zakończyła wdrażanie i certyfikację Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz Systemu Zarądzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 w zakresie wydobycia i przerobu kamienia wapiennego. Wdrożone systemy są efektem nowoczesnego zarządzania i zaangażowania w pracę wszystkich pracowników spółki oraz świadczą o pełnym profesjonalizmie w wykonywanych działaniach. 

Przodownictwo w przemyśle wydobywczym i energetycznym

Otrzymane certyfikaty stanowią potwierdzenie przynależności do elitarnego grona firm przodujących w przemyśle wydobywczym i energetycznym. Przeprowadzony audyt przez firmę PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. pozwolił na uzyskanie recertyfikacji systemów. Aktualne certyfikaty ISO wydane zostały w 2021 r. i są ważne do  07.11.2024 r. Uzyskane certyfikaty są dowodem słuszności i najlepszym potwierdzeniem działań na rzecz dobrej organizacji pracy, jakości zarządzania oraz ochrony środowiska.
Certyfikat GMP+ B2

Certyfikat GMP+ (Good Manufakturing Practice) Dobre Praktyki Produkcyjne

Firma otrzymała również międzynarodowy certyfikat GMP+ (Good Manufakturing Practice) Dobre Praktyki Produkcyjne – standard dotyczący bezpieczeństwa pasz. System ten określa wymagania jakościowe, dotyczące bezpieczeństwa pasz stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym zwierząt. Wdrożenie niniejszego standardu pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów paszowych i usług związanych z paszami. Używany przez nas certyfikat GMP+B2 – Produkcja składników pasz –świadczy o spełnianiu przez spółkę wszelkich warunków i wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych składników pasz oraz wytycznych związanych z przechowywaniem i sprzedażą produktów.

Dbając o wysoką jakość produktów wdrożyliśmy system Zakładowej Kontroli Produkcji 2+. System ten nadzorowany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz potwierdzony certyfikatem ZKP 1454-CPR-0009. Pozwala to na znakowanie naszych kruszyw znakiem CE.

Naszym podstawowym celem jest coraz szersze zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań klientów poprzez wytwarzanie wysokiej jakości produktów, przy minimalizacji niekorzystnego wpływu na  środowisko. Realizujemy ten cel poprzez:

Utrzymanie poziomu sprzedaży
Utrzymanie zdolności produkcyjnych
Optymalizacja kosztów
Świadome działanie na rzecz zmniejszania uciążliwości dla środowiska
Spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, norm i innych, w szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pasz
Systematyczne podnoszenia kwalifikacji, świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości i środowiska
Konsekwentne doskonalenie wdrożonego systemu
Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej polityki
Podejmowanie działań zapewniających znajomość i zrozumienie niniejszej Polityki przez pracowników oraz umożliwienie bieżącego dostępu do Polityki wszystkim zainteresowanym

Zapobiegania lub ograniczania niepożądanych skutków, w tym możliwości wpływu zewnętrznych warunków środowiskowych na organizację