Zasady zachowania na terenie zakładu

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zachowania na terenie Kopalni Wapienia "Czatkowice" Sp.z.o.o.
 1. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. jest odkrywkowym zakładem górniczym, na terenie którego oprócz ogólnych przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy obowiązują przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego.
 2. Kierowcy samochodów firm obcych obowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej instrukcji. W razie stwierdzenia przypadków naruszania przepisów niniejszej instrukcji kierowca nie zostanie ponownie wpuszczony na teren Zakładu.
 3. Kierowca po przyjeździe na bramę zgłasza się w Dziale Obsługi Klienta, gdzie odbiera dokumenty wydania materiału oraz zostaje poinformowany gdzie ma jechać po odbiór materiału, a następnie dokonuje zważenia pojazdu na wadze samochodowej.
 4. W przypadku skierowania na teren bocznicy kolejowej, kierowca jedzie drogą wzdłuż rzeki i dojeżdża do przejazdu kolejowego, następnie zatrzymuje samochód przed budynkiem ustawiaczy, gdzie po uzyskaniu zgody ustawiacza na wjazd kieruje się we wskazany przez niego rejon załadunku.
 5. Przejazd przez tory jest dozwolony dopiero po uprzednim zatrzymaniu się i dokładnym upewnieniu, czy na torach nie są prowadzone prace manewrowe.
 6. W przypadku pobierania kamienia mieszanek, grysów lub ziemi kierowca udaje się na teren wyrobiska górniczego drogą wskazaną przez pracownika Działu Obsługi Klienta lub wartownika do miejsca załadunku lub do kantorka sztygara zmianowego na poz. 310 lub 370, skąd zostaje skierowany na miejsce załadunku.
 7. W każdym przypadku pracownik Działu Zbytu lub wartownik instruuje kierowcę, który po raz pierwszy przyjechał do zakładu o warunkach bezpiecznego poruszania się po zakładzie, a ponadto zapoznaje go z instrukcją BHP obowiązującą w czasie robót strzałowych. Fakt przyjęcia jej do wiadomości kierowca potwierdza podpisem w książce instruktaży BHP dla kierowców powadzoną w Dziale Obsługi Klienta.
 8. Przy poruszaniu się po drogach wewnątrzzakładowych obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.
 9. Do wjazdu na teren Kopalni upoważniony jest jedynie kierowca posiadający upoważnienie na odbiór materiału. Wjazd (przewóz) w kabinie innych osób, a zwłaszcza dzieci jest zabroniony.
 10. W czasie załadunku samochodu odbiorczego koparką lub suwnicą kierowca jest obowiązany bezwzględnie opuścić kabinę pojazdu i odsunąć się poza promień działania maszyn załadunkowych.
 11. Kierowca jest zobowiązany ustawić samochód pod załadunek pod koparką    w taki sposób, aby podczas załadunku kabina samochodu znajdowała się poza promieniem obrotu ramienia i łyżki koparki.
 12. Kierowca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługa samochodu w rejonie zakładu, w tym: otwierania i zamykanie wsypów, wyrównywanie pryzmy na skrzyni, oczyszczanie burt itp.
 13. Zabrania się wjazdu na teren wyrobiska ciągników rolniczych z przyczepami lub innych podobnych pojazdów.

Informacja dla kierowców - Odbiorców produktów
Zasady zachowania się w czasie robót strzałowych