Pył przeciwwybuchowy

Zmielony kamień wapienny stosowany jest jako pył przeciwwybuchowy oraz do produkcji mineralnych spoiw górniczych, przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niemetanowych i metanowych.

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Pył wapienny, kamienny przeciwwybuchowy zwykły jest to materiał pochodzenia mineralnego (węglan wapnia). Powstaje w wyniku zmielenia kamienia wapiennego ze złoża karbońskiego Czatkowice. Używa się go do opylania wyrobisk oraz budowania zapór pyłowych, hamujących wybuchy pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Certyfikat 

Pył spełnia wymagania normy PN-G-11020:1994 „Pył kamienny przeciwwybuchowy” oraz posiada certyfikat wyrobu B/2429/II/2016, wydany przez Główny Instytut Górnictwa Jednostka Certyfikująca w Katowicach.

Chcesz wiedzieć więcej?

CSR

Poznaj inicjatywy społeczne podejmowane przez Kopalnię Wapienia "Czatkowice"