Pył przeciwwybuchowy

Pył wapienny, kamienny przeciwwybuchowy zwykły, to materiał pochodzenia mineralnego (węglan wapnia). Powstaje w wyniku zmielenia kamienia wapiennego ze złoża Czatkowice. Zmielony kamień wapienny stosowany jest jako pył przeciwwybuchowy oraz do produkcji mineralnych spoiw górniczych, przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, nie metanowych i metanowych. Używa się go do odpylania wyrobisk oraz budowania zapór pyłowych, hamujących wybuchy pyłu węglowego.
Charakterystyka pyłu przeciwwybuchowego:
frakcja: 0-0,080 mm
norma: pył spełnia wymagania normy PN-G-11020 „Pył kamienny przeciwwybuchowy”.

Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” stosuje zintegrowany system zarządzania i spełniania wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

Pobierz dokumenty