Tłuczeń

Oferujemy kruszywo frakcji 31,5-63 mm

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Produkt spełnia normę

PN-EN 13242

„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

tel. 698 913 411, 516 111 549
adres email: 
marketing@czatkowice.com.pl