CSR

Kwestię CSR traktujemy bardzo kompleksowo, dlatego działania podejmowane
w zakresie dialogu społecznego, ochrony środowiska, relacji z klientami,
uczciwych praktyk rynkowych czy rozwoju osobistego i zadowolenia
pracowników, wynikają z przyjętych przez nas norm Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu.

Obszar związany z CSR staje się dla nas coraz bardziej istotny, dlatego działania wynikające z zarządzania spółką prowadzimy w sposób zrównoważony. Rzetelność
w dostarczaniu najwyższej jakości produktów, świetna kondycja finansowa oraz miano największego producenta sorbentów w kraju pozwoliło nam osiągnąć niezwykle mocną pozycję rynkową. Stałe podnoszenie jakości obsługi zdobywamy poprzez przestrzeganie i stosowanie zasad „savoir-vivre” w relacjach z klientami.


W naszym postępowaniu przyjęliśmy model biznesowy oparty na uczciwości i transparentności, dlatego działania takie jak: przejrzysty marketing, otwarty dostęp do informacji, przestrzeganie terminów dostaw i regulacji płatności, szanowanie zapisów umów oraz czytelny proces ich zawierania, sprawiają, że cieszymy się świetną opinią wśród aktorów sceny rynkowej. Etyczne i racjonalne postępowanie oraz tworzenie nienagannych, wręcz partnerskich relacji z klientami, pozwala nam z troską dbać o interes każdego klienta. 

 • Znakomicie łączymy działalność biznesową z wszelką aktywnością na rzecz lokalnego społeczeństwa. Jako przyjazna i nowoczesna firma staramy się aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności angażując się w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz wspierając wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę jej funkcjonowania. Chętnie podejmujemy w tej sferze działania w partnerstwie z innymi lokalnymi podmiotami. Wieloletnie doświadczenie oraz szereg przeprowadzonych inicjatyw sprawiło, że jesteśmy jednym z najistotniejszych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności.
  Z naszej pomocy skorzystały już dziesiątki organizacji oraz osób prywatnych w tym głównie dzieci i osoby niepełnosprawne. Szczególne znaczenie mają dla nas działania na rzecz organizacji niosących pomoc dzieciom, dlatego niezwykle ważnym aspektem są dla nas działania umożliwiające im lepszy start w dorosłe życie.

  Kobieta z dzieckiem na rękach
 • Zdajemy sobie sprawę, że podstawę naszej firmy stanowią jej pracownicy, dlatego jednym
  z nadrzędnych celów, który nam przyświeca jest budowanie ciepłej i przyjacielskiej atmosfery pracy. Mając na uwadze przestrzeganie praw pracowniczych i praw człowieka kierujemy się wartościami moralnymi i etycznymi. Dbamy o swoich pracowników zapewniając im możliwość rozwoju poprzez szkolenia umożliwiające zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie specjalistycznej wiedzy. Wspieramy budowanie zaangażowania pracowników,
   dlatego prosto
  i czytelnie określamy zasady awansowania. Rozumiemy i przestrzegamy prawa do prywatności i wolności związkowej, dbamy również o prawidłowy przepływ informacji. W naszym zakładzie nie ma miejsca na dyskryminację, dlatego każdy pracownik jest traktowany indywidualnie i z szacunkiem. Kładziemy szczególnie duży nacisk na bezpieczeństwo naszych pracowników, 
  a wdrożony monitoring ryzyk i ich analiza pozwala zapobiegać wypadkom w pracy eliminując możliwe zagrożenia.

  Dwóch mężczyzn w kamizelkach i kaskach ochronnych na hali
 • Inną ciekawą inicjatywą w stosowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest edukacyjne wspieranie młodych ludzi przez umożliwienie im odbycia praktyk i staży zawodowych w naszej firmie. Jako odpowiedzialna firma dbamy o atmosferę rozwoju i dialogu. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz zakład był bezpieczny dla środowiska i okolicznych mieszkańców.

  Grupka uśmiechniętych młodych ludzi trzymających kciuk w górę