Ruszyła VI edycja Projektu Grantowego „DOBRY SĄSIAD”

06.03.2023
Masz pomysł na zrobienie czegoś pozytywnego dla mieszkańców gminy Krzeszowice? Nie przegap szansy! Weź udział w konkursie „Dobry Sąsiad" i zdobądź nawet 5 000 zł na jego realizację. 
Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 01.03.2023 r. do 14.04.2023 r. w siedzibie kopalni.

Sprawdź więcej Pobierz wniosek

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze najbardziej kreatywne i zgodne z regulaminem, które zostaną nagrodzone Grantami.

Na co można otrzymać Grant?
rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży;
imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne;
wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych;
działania proekologiczne i akcje społeczne;
zagospodarowanie terenu;
wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.