Wapnowanie lekarstwem na drogie nawozy – podsumowanie szkolenia online

14.03.2022
10 marca br. odbyło się bezpłatne szkolenie online dla rolników Wapnowanie lekarstwem na drogie nawozy, którego Organizatorami byli: Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnictwa w Brzesku. Wirtualna forma szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział ok. 80 uczestników.

Pierwszy z prelegentów, prof. dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawił wykład na temat optymalnego wykorzystania azotu w podstawowych uprawach rolniczych. Zaznaczył, że efektywność nawożenia azotem jest zależna od prawidłowego zadbania o pobieranie składnika z gleby i przetwarzanie go w roślinie. Istotną kwestią jest regulacja odczynu gleby oraz jej regeneracja poprzez wapnowanie, które odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu żyzności gleb. - Głównymi celami wapnowania jest utrzymanie wzrostu plonów roślin uprawnych, ale i także zmniejszenie kosztów, ponieważ stosowane nawozy są wtedy efektywniej pobierane, a następnie przekształcane w plon. Celem wapnowania jest również poprawa struktury gleby. Wapń, który wprowadzamy w nawozach wapniowych, tworzy odpowiednią strukturę gleby, co skutkuje tym, że systemy korzeniowe uprawianych roślin lepiej się rozwijają, przez co efektywniej pobierana jest woda i składniki pokarmowe – przekonywał.

Pan Andrzej Obst z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapoznał uczestników szkolenia z aktualnym stanem ozimin oraz zaleceniami dla rolników na okres wiosenny. Podczas wykładu podkreślił, że jednym z głównych działań rolnika dla zachowania wydajności, jakości i zysku z produkcji rolnej jest zwalczanie szkodliwych organizmów. W ograniczaniu ich szkodliwości ważny jest nie tylko dobór środka ochrony roślin, ale także wyznaczenie optymalnego terminu jego stosowania.

Wystąpił również Pan Jarosław Kuźmiński z Przedsiębiorstwa Rolnego „POLTOR”, którego wykład dotyczył regularnego wapnowania, które jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się ceny nawozów. Kolejno omówił istotę wapnowania gleb, konieczność przeprowadzania stałej regulacji odczynu gleby, a także znaczenie wysokiej reaktywności nawozów węglanowych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przekonać się, jak zależna jest skuteczność nawożenia mineralnego od wartości pH gleby.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszego wapna nawozowego Gruntcal – zapraszamy na stronę.

Dowiedz się więcej

wysiew wapna pylistego Gruntcal

Partnerzy medialni

teraz pole agroFakt    Logo Agroprofil   zagroda

ziemia debickaAgropolskaPrzeclaw24