Nawozy drożeją? Kup wapno i zwiększ swoje plony

05.11.2021
Znana mądrość ludowa „Nie stać Cię na nawóz, kup wapno” jest obecnie jak najbardziej aktualna. Co zrobić, aby przy wciąż wzrastających cenach nawozów, zadbać o satysfakcjonujące oraz wartościowe plony?

Obserwowane rekordowe podwyżki cen nawozów, które w niektórych przypadkach wzrosły aż trzykrotnie, to obecnie największa zmora rolników. Rok temu, cena mocznika wynosiła 1303 zł, po pół roku wzrosła o ponad 300 zł, obecnie za tonę mocznika trzeba zapłacić 3237 zł. Saletra w ubiegłym roku mieściła się w zakresie cenowym ok. 965 zł, obecnie jej koszt to aż 2712 zł za tonę. Podobną, aż trzykrotną podwyżkę zanotował Saletrzak, zaczynając w ubiegłym roku od ceny 856 zł, po pół roku wzrosła o 200 zł, obecnie to aż 2526 zł za tonę. Popularna Polifoska, względem ubiegłego roku, podrożała o ponad tysiąc złotych za tonę. Tak drastyczne podwyżki cen nawozów wywołały chaos w branży rolniczej, i nie ma co się dziwić, rolnicy wciąż dotkliwie odczuwają wzrost kosztów w swoich gospodarstwach.

zmiana cen nawozów

Co wpłynęło na tak gwałtowne podwyżki cen?

Najistotniejszym czynnikiem jest wzrost cen gazu, który obejmuje przeważającą część kosztów produkcji nawozów. Dokładnie rok temu cena gazu za megawatogodzinę kształtowała się na poziomie ok.15 euro, a teraz oscyluje w okolicy 100 euro, co oznacza wzrost o ponad 660%. Drugim czynnikiem, który stanowi znaczącą część kosztów produkcji nawozów są ceny uprawnień do emisji CO2, które zanotowały wzrost o ok. 80%, z 33 Euro do 60 Euro. Nie można nie wspomnieć o wzroście cen komponentów. W ciągu ostatniego kwartału, o 50% wzrosła cena kwasu siarkowego, fosforyty podrożały o 60%, a sól potasowa aż o 125%. Innym ważnym czynnikiem, który wpłynął na ceny nawozów są zawirowania na rynku światowym. Wzrost cen żywności na świecie poskutkowało zwiększeniem popytu na nawozy w skali globalnej. Natomiast wzrost podaży nawozów jest niewielki, co spowodowane jest ograniczonym eksportem realizowanym przez Chiny.

Problemy na rynku nawozowym, niedobory gazu ziemnego, doprowadziły czołowych europejskich producentów do konieczności ograniczenia produkcji amoniaku. Niektórzy, ze względu na rekordowe i dynamiczne podwyżki cen gazu zostali zmuszeni do zatrzymania produkcji. Obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, producenci podjęli decyzję o ograniczaniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowaniu produktów na rynek krajowy, w celu zapewnienia oczekiwanej dostępności nawozów. Stowarzyszenie Europejskich Producentów Nawozów Fertilizers Europe alarmuje, że jeśli sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, to może doprowadzić do dalszego ograniczania produkcji nawozów w Europie. Z kolei zmniejszenie produkcji spowoduje, że rynek będzie się dalej zacieśniał, co wpłynie na plony w przyszłym roku.

Obserwując skalę problemu, z całą pewnością można stwierdzić, że większość rolników zdecydowanie obniży wielkość zakupu nawozów, bądź całkowicie z niego zrezygnuje. Istotnie, wyższe ceny nawozów są równoważne z osiągnieciem niższych dochodów. Jest to bardzo trudna decyzja dla rolników, ponieważ wiedzą, że nawożenie jest konieczne, aby uzyskać wysokie oraz wartościowe plony. W takim razie, jak temu zaradzić?

Jak uzyskać wysoko jakościowe plony, ograniczając przy tym wydatki na nawozy?

Odpowiedź jest prosta – kupić wapno. Główny Urząd Statystyczny informuje, że produkcja oraz zużycie nawozów wapniowych utrzymuje tendencję wzrostową, co pokazuje, że rok rocznie coraz więcej rolników decyduje się na użycie wapna w swoim gospodarstwie. Obecna sytuacja na rynku nawozów tym bardziej powinna skłonić każdego rolnika do docenienia roli naturalnego wapna, które za sprawą regularnego wysiewu, odwdzięczy się bardzo dobrą kondycją gleby oraz wysokimi plonami.

Należy pamiętać, że zakwaszenie gleb jest istotnym czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin uprawnych. Wg danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny, największa ilość gleb o odczynie bardzo kwaśnym występuje w południowo-wschodniej Polsce. W województwie małopolskim to aż 47% gleb, w województwie podkarpackim prawie połowa gleb - 49%, wymaga wapnowania. Decydując się na wapnowanie należy pamiętać o zleceniu badania próbek gleby. Pozwoli to poznać jej strukturę, zasolenie, wilgotność oraz zawartość substancji organicznych. Posiadając wyniki badań, a także znając kategorię agronomiczną gleby, jesteśmy w stanie wyznaczyć prawidłową dawkę wapna. Zaplanowanie nawożenia zgodnego z występującym odczynem gleby, przyczyni się do uzyskania wysoko jakościowych plonów oraz korzystnie wpłynie na retencję wody w glebie. Niewielki koszt badań, istotnie niższa cena wapna w stosunku do obecnych cen nawozów, a także szereg korzyści płynących z jego stosowania, powinny skłonić rolników do wykorzystania tego naturalnego produktu w swoim gospodarstwie.

Pamiętaj!
Przy wyborze wapna kieruj się wielkością frakcji nawozu – im drobniejsza tym szybsza jego reaktywność (zdolność do rozpuszczania i wchodzenia w reakcje chemiczne związków wapnia pod wpływem wody), efektywność odkwaszenia gleby. Do zabiegu wapnowania jak najbardziej nadaje się wapno węglanowe – Gruntcal o zawartości CaCO3 min 96% (53% CaO). Frakcja tego wapna mieści się w przedziale do 0,08 mm, przez co szybko się rozpuszcza w roztworze glebowym, dając reaktywność na poziomie 100%. Ten certyfikowany nawóz jest naturalny i może być używany w uprawach ekologicznych. Jest również bezpieczny dla roślin i zwierząt.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszego wapna nawozowego Gruntcal – zapraszamy na stronę.