Soja - wschodząca gwiazda na polskich polach

11.03.2021
Podsumowanie spotkania szkoleniowego on-line poświęconego poprawnej agrotechnice soi.

Z początkiem marca 2021r. odbyło się szkolenie on-line, którego tematem była poprawna agrotechnika soi. Uczestnicy wysłuchali wykładów ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem w uprawie soi. Wystąpili: dr hab. Ewa Szpunar-Krok z Instytutu Technologii Żywości i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego, inż. Franciszek Ostapczuk z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Bielczanka” oraz  Emilia Fink-Podyma z firmy produkującej materiał siewny soi.

Prelegenci zwrócili uwagę na punkty krytyczne w uprawie soi, jednocześnie podkreślając rolę odpowiednio przygotowanej gleby. Fundamentem, na którym należy budować produkcję jest  odpowiednia struktura gleby, która zapewni roślinom niezbędne do życia składniki pokarmowe oraz dostateczną ilość wody.

Omówiono również proces przygotowania gleby w oparciu o jej wapnowanie, zwłaszcza na terenach, gdzie występują gleby kwaśne i bardzo kwaśne. W celu uzyskania najlepszych efektów wapnowania najlepiej użyć wapna nawozowego pylistego, które dzięki wysokiej reaktywności przyśpieszy proces odkwaszania. Regularne wapnowanie gleb wpływa na tak pożądaną strukturę gruzełkową gleby, przy jednoczesnym utrzymaniu pH na odpowiednim poziomie dostosowania. Odczyn gleby na poziomie 6,8 – 7,0 pozwoli roślinie na pobranie niezbędnych do wzrostu i rozwoju składników pokarmowych, jak również pozwoli zachować w ziemi więcej wody.

Osoby zaczynające swoją przygodę z soją powinny zacząć od uprawy odmian wczesnych na dobrych stanowiskach. W kolejnych latach mogą rozszerzać wybór odmian. Według Andrzeja Gmiąta, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzesku, małopolscy rolnicy mogą próbować uprawiać odmiany późne, jeżeli w danym roku pogoda na początku października pozwoli na zbiór roślin. Natomiast Franciszek Ostapczuk zaleca dywersyfikację odmian i równoczesne wysiewanie odmiany o różnych okresach dojrzewania. Na stronach COBORU możemy uzyskać informacje jakie odmiany są zalecane dla regionu  Małopolski https://coboru.gov.pl/PlikiWynikow/39_2020_IN_3_.pdf

Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięły w nim udział 92 osoby. Organizatorem szkolenia był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach.

worek Gruntcal
Reaktywność wapna nawozowego Gruntcal wynosi 100%.

Sprawdź