Ostatnie pożegnanie wieloletniego Prezesa Zarządu Kopalni Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o.

26.02.2021
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 lutego 2021 r. w wieku 84 lat zmarł wieloletni Prezes Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. Pan dr inż. Czesław Kotowski. Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r., o godz. 13:40 na cmentarzu w Grębałowie (wejście na cmentarz od ul. Darwina).

Pan Czesław Kotowski w latach 1954 – 1959 studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na Kierunku Fizyka w Opolu gdzie uzyskał tytuł magistra. W okresie od 1959 r. do 1961 r. pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. W latach 1961 – 1966 pełnił funkcję dyrektora, w założonym  przez siebie Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. W okresie od 1966 r. do 1972 r. pracował w Zakładach Górniczych „Trzebionka” w Trzebini jako Główny Technolog. W roku 1969 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Górniczym AGH, które zakończył uzyskaniem w dniu 19.12.1973 r. stopnia doktora nauk technicznych. W latach 1972 – 1982 pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej jako wykładowca akademicki na stanowisku adiunkta. Od 1979 r. do 2011 r. pracował w Kopalni Wapienia „Czatkowice” na stanowisku Dyrektora Naczelnego, a od 1996 r. aż do przejścia na emeryturę jako Prezes Zarządu. Od 2011 r. pełnił funkcję doradcy Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Pan dr inż. Czesław Kotowski od początku swej kariery zawodowej angażował się w prace na rzecz społeczności lokalnej, rozbudowę infrastruktury drogowej i obiektów kultu sakralnego. W uznaniu zasług dla Ziemi Krzeszowickiej, zwłaszcza w zakresie rozwoju gospodarczego oraz rozbudowy infrastruktury, a także za wybitne społeczne zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Gminy Krzeszowice w roku 2002 otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Krzeszowic”. Pan dr inż. Czesław Kotowski wspierał także powiat krakowski dotując rozbudowę infrastruktury drogowej. Jak sam przyznawał sąsiedztwo takiego zakładu pracy jak kopalnia może być uciążliwe, dlatego starał się minimalizować wynikające z tego niedogodności m.in. wspierając budowę dróg. W wyniku tych działań, w roku 2010 Władze powiatu krakowskiego nadały Panu Kotowskiemu tytuł „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego”. Poza wymienionymi odznaczeniami Pan dr inż. Czesław Kotowski na przestrzeni ostatnich 60 lat był honorowany szeregiem innych odznaczeń nadawanych zarówno przez władze na szczeblu państwowym jak i lokalnym. W roku 1963 otrzymał Srebrną Odznakę Janka Krasickiego, w roku 1975 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w roku 1976 Złotą Odznakę za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, w roku 1977 Złotą Odznakę za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, w roku 1978 Stopień Dyrektora Górniczego, w roku 1982 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz w tym samym roku Medal za Zasługi Obronności Kraju, w roku 1983 Złotą Odznakę Janka Krasickiego, w roku 1984 Medal 40-lecia Polski Ludowej, w roku 2005 Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia oraz Zasłużonego dla Górnictwa RP.

Zawsze byłem miłośnikiem tego kamieniołomu. To niezwykłe, że na tak niewielkim kawałku ziemi zlokalizowane jest złoże o tak różnorodnej strukturze wiekowej"– mówił, kiedy pracował już jako niezwykle ceniony doradca obecnego Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. Do końca był zaangażowany w działanie swojej ukochanej Kopalni chętnie dzieląc się swą wielką wiedzą i unikalnym doświadczeniem, a także pomagając w wielu ważnych przedsięwzięciach.

Jako fascynat geologii i chemii współpracował z licznymi placówkami naukowymi, m.in.: Polską Akademią Nauk, Akademią Górniczo-Hutniczą. Działał także w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana dr inż. Czesława Kotowskiego, kamieniołom kamienia wapiennego przerodził się w nowoczesną firmę, której produkty znalazły zastosowanie m.in. w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, oraz w drogownictwie. Spółka stała się znaczącym w Polsce producentem wysokiej jakości mączki i piasków wapiennych, stosowanych jako sorbenty wapienne do odsiarczania spalin w energetyce.

Człowiek wielkiego umysłu, zacny, prawy, do końca aktywny. Honorowy Obywatel Krzeszowic. Wieloletni Prezes Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. Nauczyciel Akademicki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kawaler wielu odznaczeń państwowych i wyróżnień.