Fotorelacja ze Spotkania szkoleniowego

05.03.2020
Fotorelacja z bezpłatnego Spotkania szkoleniowego pt. „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”

Rezultaty i korzyści płynące z wapnowania oraz dofinansowanie do zakupu wapna, to główne tematy spotkania, które odbyło się 26 lutego 2020 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Na spotkaniu zgromadziło się około 150 rolników i przedstawicieli środowiska rolniczego, głównie z województwa Małopolskiego. Uczestników przywitał Adam Ślusarczyk, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie. Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr hab. Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przedstawił zalecenia dla najlepszej praktyki rolniczej w oparciu o wyniki badań w zakresie wpływu wapnowania na jakość plonów. W swoim wystąpieniu omówił również oszczędności, jakie niesie za sobą wapnowanie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład Andrzeja Gmiąta, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzesku, w przystępny sposób przedstawił jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o dotację wyjaśniając najistotniejsze zagadnienia oraz omówił procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

Chcąc wesprzeć rolników w walce z kwaśnymi glebami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. W ramach tego programu rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu wapna. Program został wprowadzony w 2019 roku i potrwa do 2023. Na jego realizację przeznaczono 300 mln zł. 

Gościem wydarzenia był również Jarosław Kuźmiński, który zaprezentował najnowsze wyniki wdrażanej od wielu lat techniki wapnowania wapnem pylistym na całej powierzchni resztek pożniwnych, które praktykuje systematycznie na swoich polach w województwie dolnośląskim.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z wynikami testów na nowym, polskim rozsiewaczu do wapna pylistego, które zostały przeprowadzone na polach w Małopolsce.

Podsumowując:
Zakwaszenie gleb jest obecnie najważniejszym czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin uprawnych w Polsce. Wapnowanie gleb to jeden z podstawowych, lecz często pomijanych zabiegów agrotechnicznych, które istotnie wpływa na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Zdecydowanie poprawia też możliwości magazynowania wody w glebie, co korzystnie wpływa na system korzeniowy, umożliwiając roślinom przetrwanie okresów suszy, które w ostatnich latach coraz częściej nękają polskie rolnictwo.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” jest jednym z wiodących producentów wapna nawozowego w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z produktem Gruntcal®

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć