Wyniki II edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad"

19.04.2019
Poznaj Laureatów! Wszyscy aktywnie działają na terenie Gminy Krzeszowice, wspierając jej rozwój. 
Wręczone granty pomogą zintegrować lokalną społeczność, dzięki nim organizacje będą miały środki na realizację swoich celów statutowych w postaci działań na rzecz mieszkańców Gminy. Wybrane inicjatywy pozwolą m.in. uwrażliwić dzieci i młodzież na to, jak ważne jest bezpieczeństwo, podniosą jakość nauczania, przyczynią się do krzewienia aktywności sportowej oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy.

Paweł Danek, p.o. Prezesa Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”:

„Cieszymy się, że realizując projekt „Dobry Sąsiad” możemy być jeszcze bliżej mieszkańców Krzeszowic. W tym roku nagrodziliśmy 7 inicjatyw, które naszym zdaniem są najbardziej potrzebne i kreatywne, a przy tym niosą ze sobą duży ładunek pozytywnej energii. Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, a realizacja projektu świetnie wpisuje się w przyjętą przez nas politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki zgłoszonym wnioskom poznajemy potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy. W ten sposób budujemy solidny fundament dla skutecznego i korzystnego dla wszystkich dialogu z otoczeniem”


Do projektu zgłoszono 28 pomysłów, to blisko 3 razy więcej niż w ubiegłym roku. Wszystkie pomysły były społecznie ważne, dlatego Jury miało duży problem z wybraniem tych najlepszych. Uroczyste podpisanie umów z Laureatami miało miejsce 17 kwietnia br. w Krzeszowicach. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele organizacji, które działają na rzecz mieszkańców Gminy. 

Przypomnijmy, że w konkursie mogły wziąć udział podmioty takie jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne posiadające osobowość prawną. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu i prowadzenie swojej działalności na terenie Gminy Krzeszowice - tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorganizowany był w formie konkursu, aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse w staraniu się o grant. 

Gratulujemy Laureatom i zapraszamy do udziału za rok!

Dowiedz się więcej