Przebudowa drogi - ul. Batalionów Chłopskich

01.10.2018
W związku z zawiadomieniem przesłanym przez Wykonawcę robót pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach”, informujemy, iż wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.
Od dnia 1.10.2018, godz. 4:00 do dnia 14.10.2018, godz. 23:00 zamknięty zostaje ruch pojazdów na w/w drodze. Zostały wyznaczone dwa objazdy:
przez Czerną i Paczółtowiceprzez Miękinię i Ostrężnicę do DW791