Wiceprezes Zbigniew Biernat

Zbigniew Biernat

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Administracją Publiczną na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także Politechnikę Lubelską, gdzie w 2021 roku otrzymał tytuł MBA  (Master of Business Administration).
Pracował w kopalniach węgla kamiennego: Kazimierz–Juliusz, Janina oraz Piast. W roku 1998 Rada Miejska powołała go na Urząd Burmistrza Zatora. Tę funkcję pełnił przez 17 lat. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. Zasiadał w komisji finansów publicznych. Pracował w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania. Zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o., Grupa PGU.