Paweł Danek

Paweł Danek

Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Legitymuje się również tytułem Executive MBA (Stockholm University School of Business/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył ponadto szereg szkoleń związanych z zarządzaniem spółkami kapitałowymi organizowanych w kraju i za granicą.
Menadżer, prawnik, specjalizujący się w zarządzaniu spółkami przede wszystkim w zakresach organizacyjnym i funkcjonalnym. Posiada duże doświadczenie w tworzeniu oraz nadzorowaniu spółek w ramach grupy kapitałowej, zdobyte jako osoba nadzorująca i koordynująca procesy. Uczestniczył w przeprowadzonych z sukcesem wielu istotnych zmianach organizacyjnych w spółkach kapitałowych.

W trakcie swojej kariery zawodowej piastował szereg stanowisk dyrektorskich, m.in. w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. i w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Doświadczenie zdobywał również podczas pracy w radach nadzorczych spółek kapitałowych, pełniąc zarówno funkcje członka, jak i przewodniczącego.