Józef Gawron

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Politechniki Krakowskiej (kierunek: Mechanika – technologia maszyn, specjalizacja: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji). Ukończył ponadto liczne studia podyplomowe m.in. na kierunkach: „Informatyka”, „Menedżer ochrony zdrowia”, „Edukacja ekonomiczna – przedsiębiorczość”.

W trakcie swojej kariery zawodowej wykonywał zadania asesora dotyczące merytorycznej oceny projektów złożonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Od grudnia 2015 jest członkiem Rady Programowej TVP Kraków.

Posiada doświadczenie z pracy w administracji rządowej, w latach 2015-2018 był Wicewojewodą Małopolskim. Uczestniczył w pracach kilku rad nadzorczych spółek, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Kopalni Soli w Bochni sp. z o.o.

W ostatnich latach piastował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów i Administracji w Tauron Polska Energia S.A.