Projekt Grantowy ”Dobry Sąsiad” rozstrzygnięty

22.05.2024
Rozstrzygnięto VII edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, którego organizatorem jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” należąca do Grupy TAURON.  W ramach tegorocznej edycji konkursu wyłoniono 10 laureatów. Każdy z nich otrzyma 5 000 zł na realizację zgłoszonego projektu.

Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, pomogą w integracji osób niepełnosprawnych, uwrażliwią dzieci i młodzież na problematykę ekologiczną, przyczynią się do krzewienia aktywności sportowej oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy, jak również poprawią bezpieczeństwo na jej terenie.

W projekcie wzięły udział stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące działalność na terenie gminy Krzeszowice. Start w projekcie był prosty, polegał jedynie na złożeniu wniosku z opisem projektu.

Oto zwycięzcy VII edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”:

Stowarzyszenie "Aprite le porte" - "Dzieciaki Apriciaki"
Rekreacja i integracja społeczności lokalnej z terenu gminy Krzeszowice poprzez organizację wydarzenia dla rodzin w formie pikniku. W programie znajdą się m.in. koncert estradowy, atrakcje promujące talenty dzieci i młodzieży, zawody sportowe oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze.
Planowany termin realizacji: 09.06.2024 r.
ZHP Chorągiew Krakowska, Hufiec Krzeszowice  - "Piknik Rodzinny Hufca ZHP Krzeszowice"
Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji rozpoczęcia roku harcerskiego dla wszystkich chętnych osób. Uczestnicy zmierzą się z zadaniami nawiązującymi do harcerskich aktywności, jak np. bieg z mapą i kompasem, gra terenowa z rozpoznawaniem roślin, rozgrywki sportowe.
Planowany termin realizacji: 08.09.2024 r.
Stowarzyszenie "Otwórzmy Przed Nimi Życie" - "Wakacje z Muzyką dla Niepełnosprawnych"
Wydarzenie o charakterze integracyjnym skierowane do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Spotkanie będzie okazją do odpoczynku oraz wspólnej zabawy. 
Planowany termin realizacji: 06.07.2024 r. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu - "Warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice"
Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice, połączone ze szkoleniami i pokazami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Planowany termin realizacji: 15-16.06.2024 r.
Fundacja Akademia Piłkarska "Mam Talent" - Turniej "Mercato Masters League"
Turniej piłki nożnej dla wszystkich chętnych dzieci, który odbywać się będzie na mobilnym boisku rozmieszczonym na krzeszowickim rynku. W rozgrywkach, które przybiorą formę krótkich meczy, będą brać udział 3-osobowe zespoły. 
Planowany termin realizacji: 25-26.05.2024 r.
Koło Gospodyń Wiejskich "FILIPOWIANKI" w Filipowicach - "Sąsiedzka pergola ziołowa"
Budowa "Sąsiedzkiej pergoli ziołowej", która stanie się miejscem wspólnych spotkań mieszkańców gminy Krzeszowice, a także dzielenia się pasją i wiedzą na temat ziół. Projekt zakłada również organizację warsztatów w celu zgłębiania wiedzy na temat właściwości leczniczych, kulinarnych i pielęgnacyjnych ziół.
Planowany termin realizacji: maj - październik 2024 r.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu - "Górnictwo w nas drzemie"
Organizacja Turnieju wielopokoleniowego, nawiązującego do górniczych tradycji wsi Zalas, a także ich wpływie na jego rozwój. W programie m.in. olimpiada przedszkolaka "Poszukiwanie górniczego skarbu", "Górniczy Turniej Planszówek", turniej lekkoatletyczny "Górniczy czwórbój”, a także konkurs fotograficzny "Górnicze dziedzictwo w obiektywie".
Planowany termin realizacji: 1-20.06.2024 r.
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Na Wulkanie" - "Organizacja XIX Spotkania Barbórkowego w Miękini"
Organizacja corocznego spotkania barbórkowego w Miękini, podczas którego spotykają się emerytowani i czynni zawodowo górnicy z terenu gminy Krzeszowice oraz wszyscy, dla których ważne jest kultywowanie tradycji górniczych. W ramach realizacji pomysłu przygotowana zostanie prezentacja multimedialna nawiązująca do historii spotkań barbórkowych w Miękini.
Planowany termin realizacji: 29.11.2024 r.
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach - "Z Prażabką Czatkobatrachus o Krzeszowice dbamy i je sprzątamy"
Projekt skierowany do przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodziców. Zakłada on przeprowadzenie konkursu plastycznego "Z Prażabką Czatkobatrachus o Krzeszowice dbamy i je sprzątamy", organizację przestrzeni na placu zabaw "Żabowe zabawy podwórkowe", zakup nowego sprzętu na plac zabaw, a także organizację akcji sprzątania świata.
Planowany termin realizacji: 15.06. - 15.11.2024 r.
Fundacja "Kobieta w Regionie" - "Imaginarium Drugie - Wystawa i Pierwsze Biennale Sztuki Młodych Krzeszowice 2024"
Konkurs artystyczny pt. „Zaprezentuj nam swoją sztukę”. Pierwsze Biennale Sztuki Młodych (12-18 lat) z gminy Krzeszowice z happeningiem artystycznym podczas otwarcia wystawy w Bibliotece Miejskiej w Krzeszowicach, wystawa grupy artystycznej Imaginarium Drugie oraz wystawa pokonkursowa w Galerii Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Planowany termin realizacji: maj – październik 2024 r.