Nietoperzowe święto w Jerzmanowicach

13.09.2023
W dniach  8-9 września b.r. odbyła się VI edycja Festiwalu Nietoperzy, który na stałe wpisał się w kalendarz ekologicznych inicjatyw Stowarzyszenia Ekoturystyki „Ostaniec” i Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o., należącej do Grupy TAURON.

Nietoperzowe święto rozpoczęła konferencja popularno-naukowa, której głównym tematem była ochrona siedlisk nietoperzy. Prelegenci podczas swoich wystąpień zaprezentowali działania, jakie realizowane są w kierunku ochrony siedlisk nietoperzy, zarówno w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie, jak również na terenach górniczych. Uczestnicy konferencji mieli okazję do zwiedzenia wraz z przewodnikiem Jaskini Nietoperzowej, jednej z największych jaskiń Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Zwiedzanie lokalnych jaskiń, nauka wspinaczki skałkowej, a także pokaz sprzętu wspinaczkowego i ratowniczego z Grupą Jurajską GOPR, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów w drugim dniu festiwalu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa pn. „W Jaskiniowej Dolinie”, w której wielbiciele jurajskich szlaków rywalizowali o Puchar Prezesa Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. Do udziału mogły zgłosić się drużyny do maksymalnie sześciu osób w aż czterech kategoriach: - uczniowie szkół podstawowych w podziale na klasy I-IV oraz V-VIII, - uczniowie szkół ponadpodstawowych, - grupy rodzinne.

Miłośnicy sztuki mogli wykazać się biorąc udział w jednym z dwóch plenerów malarskich, które zakończyły się wybraniem laureatów i nagrodzeniem ich podczas finału wydarzenia. Uczestnicy festiwalu mieli możliwość obejrzenia stoisk tematycznych, m.in. ceramicznego, kulinarnego, animacyjnego, edukacyjnego, przyrodniczego, geologicznego, historycznego i speleologicznego.

Na wszystkich uczestników festiwalu czekały gry i zabawy, a także zwiedzanie ścieżki geologicznej prezentującej skarby występujące na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Podczas finału ogłoszone zostały wyniki konkursu pn. „Motyw nietoperza w sztuce użytkowej”, którego prace zostały zaprezentowane podczas wydarzenia. Cieszące się ogromną sympatią Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaserwowały specjały kuchni lokalnej i przeprowadziły konkurs kulinarny na najpyszniejsze ciasto w formie nietoperza.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec”, Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, Stowarzyszenie „Ceramika bez Granic” oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.