Ogólnopolski konkurs „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie”

10.03.2023
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. należąca do Grupy TAURON objęła Patronatem Ogólnopolski Konkurs „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie”. Konkurs skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych, a także do dyrektorów szkół.

W czerwcu 2022 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN rozpoczął realizację projektu pt. „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”. Nadrzędnym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych i ich znaczeniu gospodarczym wśród dzieci i młodzieży. Krokiem do osiągnięcia wskazanego celu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy w zakresie pozyskiwania, wykorzystania oraz znaczenia gospodarczego surowców mineralnych.

Jednym z elementów projektu jest konkurs „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie” skierowany do dzieci i młodzieży klas IV-VIII oraz uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

Patronat nad konkursem objęli: Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o., Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera z Jaworzna oraz Małopolskie Centrum Nauki COGITEN z Krakowa.

Zgłoszenia do konkursu będzie można przesyłać w terminie do 31.03.2023 r., prace konkursowe przyjmowane będą do 24.05.2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.