Nietoperze znów przylecą do Jerzmanowic

07.09.2022
W dniach  9-10 września br. odbędzie się piąta edycja Festiwalu Nietoperzy, który na stałe wpisał się w kalendarz ekologicznych inicjatyw Gminy Jerzmanowice-Przeginia i Kopalni Wapienia „Czatkowice”, należącej do Grupy TAURON.

Festiwal Nietoperzy to wydarzenie turystyczno-artystyczne, którego celem jest promocja walorów geologicznych regionu krakowskiego, promowanie walorów turystycznych okolic oraz ochrona naturalnych obiektów kulturowych, archeologicznych oraz przyrodniczych, w tym ochrona gatunkowa nietoperzy.

Całość wydarzenia podzielona jest na trzy panele: naukowy, artystyczno-kulturowy  i rekreacyjny.

Wspomniany panel naukowy odbędzie się 9 września br. i przewiduje Konferencję popularno-naukową, poświęconą bioróżnorodności. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do zwiedzenia jaskini na terenie Jerzmanowic.

Drugi dzień festiwalu to prawdziwa lawina atrakcji. Organizatorzy zaplanowali m.in. grę terenową, plener malarski, konkurs kulinarny, konkurs na przedmiot sztuki użytkowej z motywem nietoperza, wspinaczkę skałkową oraz zwiedzanie ścieżki geologicznej połączone ze zwiedzaniem jaskiń. Odbędą się również występy artystyczne i pokazy sprzętu wspinaczkowego oraz ratowniczego. Na miejscu będzie można odwiedzić stoiska tematyczne, np.: ceramiczne, kulinarne, animacyjne, edukacyjne, przyrodnicze, geologiczne, historyczne, speleologiczne oraz z minerałami.

Festiwal adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych lokalnymi atrakcjami turystyczno-przyrodniczymi, ekologią i ochroną przyrody, a w szczególności jaskiń i nietoperzy.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec”, Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, Stowarzyszenie „Ceramika bez Granic”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Gmina Jerzmanowice-Przeginia.

Zobacz program V Festiwalu Nietoperzy

5 Festiwal Nietoperzy