Poznaj Laureatów V edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”

28.04.2022
Znamy zwycięzców Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” realizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” należącą do Grupy TAURON. W ramach konkursu zostało wyłonionych aż 6 Laureatów. Każdy z nich  otrzyma 5 000 zł na realizację przedstawionego pomysłu.

Najważniejszym celem Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” jest wsparcie lokalnej społeczności z terenu gminy Krzeszowice. Najlepszym sposobem jest wsparcie lokalnych  projektów, które odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców, rozwiązują istniejące problemy, a ich rezultaty są faktycznie użyteczne. Zwycięskie inicjatywy pomogą w integracji osób niepełnosprawnych, społeczności lokalnej i ukraińskiej, przyczynią się do krzewienia aktywności sportowej oraz poprawią bezpieczeństwo na terenie gminy Krzeszowice.

- Projekt Grantowy „Dobry Sąsiad” na stałe wpisał się w kalendarz naszych działań. W ciągu 4 edycji rozdaliśmy już 25 grantów. Wszyscy Laureaci wykazali się szczególną kreatywnością, a ich pomysły opierały się na różnorodnych działaniach prospołecznych - mówi Paweł Danek, Prezes Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”. – Wspieramy projekty, które będą inicjować współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra, a także te, które będą służyły pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku akcja „Dobry Sąsiad” dostarczy wartościowych wydarzeń dla społeczności gminy Krzeszowice. 

W konkursie mogły wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice. Start w projekcie był niezwykle prosty, polegał na złożeniu wniosku ze swoim pomysłem w siedzibie Kopalni. Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów V edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”.
 • OSP Krzeszowice – Montaż automatycznego defibrylatora AED
  Defibrylator zostanie zamontowany na budynku Remizy w Krzeszowicach, znajdującym się w sąsiedztwie dworca autobusowego. Instalacja urządzenia w ogólnodostępnej lokalizacji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.
 • Koło Gospodyń Wiejskich "Filipowianki" w Filipowicach - Sąsiedzkie wsparcie integracji kultowo-społecznej z uchodźcami ukraińskimi w naszej lokalnej społeczności
  Projekt zakłada organizację warsztatów dla mieszkańców oraz uchodźców z Ukrainy. Spotkania umożliwią przełamanie bariery językowej, kulturowej, zawodowej i społecznej. Będą także okazją do zaprezentowania lokalnych zwyczajów oraz poznania ukraińskich odpowiedników. Planowany termin realizacji to: maj - czerwiec 2022 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach - Zdrowo na sportowo!
  Organizacja turnieju sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach w tenisa stołowego. Celem projektu jest popularyzacja tenisa stołowego, integracja dzieci oraz kształcenie umiejętności zachowania zasad fair play podczas rozgrywek. Projekt zakłada zakup zewnętrznego stołu ping-pongowego, który wykorzystywany będzie podczas zajęć wychowania fizycznego. Planowany termin realizacji to: wrzesień – październik 2022 r.
 • Stowarzyszenie "Otwórzmy Przed Nimi Życie" - Żegnamy Lato
  Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik będzie okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw plenerowych, a także skorzystania z bezpłatnej hipoterapii. Planowany termin realizacji to: 03.09.2022 r.
 • Uczniowski Klub Sportowy "6" w Tenczynku - W zdrowym ciele - zdrowy duch - Dzień Dziecka na wesoło, zdrowo i sportowo
  Projekt zakłada organizację atrakcji związanych z Dniem Dziecka i Dniem Sportu. Program przewiduje gry i zabawy sportowe, biegi przełajowe, turniej piłki siatkowej, przedstawienie propagujące zdrowe żywienie, konkurs plastyczny "Moje wymarzone boisko szkolne", a także naukę tańca. Planowany termin realizacji to: 01.06.2022 r.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych miejscowości Czerna - #Dobry Sąsiad #добрий сусід
  Organizacja pikniku pod hasłem "Dobry Sąsiad" o charakterze integracyjnym dla społeczności lokalnej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia zaplanowane są gry i zabawy o charakterze sportowym, kącik artystyczny "4barwy przyjaźni", wspólne tańce i śpiewy dzieci obu narodowości. Planowany termin realizacji to: 30.04.2022 r.
 • Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły obejmowały w szczególności:
   
 • rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży,
 • imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne,
 • wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych,
 • działania proekologiczne i akcje społeczne,
 • zagospodarowanie terenu,
 • wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.