Projekt Grantowy „Dobry Sąsiad” rozstrzygnięty

26.05.2021
Rozstrzygnięto IV edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, którego organizatorem jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” należąca do Grupy TAURON. Każdy z ośmiu pomysłów zostanie wsparty dotacją w wysokości 5000 zł.
Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności, poprzez m.in. pomoc w integracji osób niepełnosprawnych, krzewienie aktywności sportowej, przyczynianie się do rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy oraz promowanie zdrowego stylu życia.

LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW:

Stowarzyszenie Otwórzmy Przed Nimi Życie – Integracyjny Piknik Wakacyjny pod lipami w Żarach

Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik będzie okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw plenerowych oraz wspólnej biesiady. Planowany termin realizacji to 10.07.2021 r.


Gminny Klub Sportowy "ŚWIT" w Krzeszowicach – Sport łączy Pokolenia

Organizacja Turnieju Pokoleń z okazji zbliżającego się 100-lecia Gminnego Klubu Sportowego "ŚWIT". Turniej piłki nożnej skierowany jest do najmłodszych zawodników Klubu GKS Świt Krzeszowice, seniorów oraz oldbojów. W rywalizacji wezmą również udział zawodnicy innych klubów sportowych działających na terenie gminy Krzeszowice. Planowany termin realizacji to 28.08.2021 r.

Fundacja im. Rodziny Domańskich – Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact

Organizacja Pucharu Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact. Walki będą rozgrywane w formule Light Contact, według zasad Polskiego Związku Kickboxingu. Rywalizacja sportowa między zawodnikami odbędzie się  w kategoriach wiekowych junior i senior, planowane jest rozegranie ok. 100 walk. Planowany termin realizacji to 9.10.2021 r.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – Spektrum kultury

Projekt zakłada organizację spotkań na terenie Gminy Krzeszowice dedykowanych osobom ze spektrum autyzmu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość obcowania ze sztuką, odwiedzenia studia nagraniowego, wzięcia udziału w warsztatach plastycznych oraz w pokazie filmowym. Planowany termin realizacji to czerwiec – wrzesień 2021 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach – Biblioteczny Rajd Rowerowy

Organizacja rajdu rowerowego, podczas którego punktami postojowymi będą filie Biblioteki, znajdujące się na terenie gminy Krzeszowice. W czasie rajdu uczestnicy będą mieli szansę poznać walory przyrodnicze gminy oraz wziąć udział w zabawach czytelniczych, ruchowych i plastycznych. Planowany termin realizacji to 25.09.2021 r.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - Aktywny i zdrowy początek wakacji

Akcja zakłada udzielenie wsparcia dla dzieci i rodziców w obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z dominacją siedzącego trybu życia oraz niskim poziomem aktywności sportowej. Plan wydarzenia przewiduje przeprowadzenie badań postawy ciała dzieci, instruktaż ćwiczeń oraz rozmowy z rodzicami na temat zalecanej aktywności fizycznej dla dziecka. >Planowany termin realizacji to 3.07.2021 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębnika - Dbamy o dziedzictwo naszych przodków

Stowarzyszenie dbające o kulturę i tradycje wsi Dębnik oraz o dziedzictwo przodków zamierza zlecić renowację pięknego pomnika wykonanego z czarnego wapienia (tzw. marmuru dębnickiego) przez jednego z słynnych miejscowych kamieniarzy - artystów w 1910 r. w 500 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej - Dobry Sąsiad - dobra pamięć

Projekt ma na celu upamiętnić dr. Czesława Kotowskiego, wieloletniego dyrektora i prezesa Kopalni Wapienia "Czatkowice" oraz Honorowego Obywatela Krzeszowic. Wystawa w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej przybliży także historię i znaczenie Kopalni Wapienia "Czatkowice",  kierowanej ponad 30 lat przez prezesa Kotowskiego, na rzecz gminy Krzeszowice. Planowany termin realizacji to grudzień 2021 r.

Przypomnijmy, że w konkursie mogły wziąć udział podmioty takie jak stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne posiadające osobowość prawną. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu i prowadzenie swojej działalności na terenie gminy Krzeszowice – tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorganizowany był w formie konkursu, tak aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse w staraniu się o grant.

Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły obejmowały w szczególności:

  • Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
  • Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci młodzieży,
  • Imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne,
  • Wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych,
  • Działania proekologiczne i akcje społeczne,
  • Zagospodarowanie terenu,
  • Wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.