Różne oblicza jesieni w fotografii – wyniki konkursu szkolnego

26.04.2021
Nasza spółka objęła patronatem konkurs fotograficzny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krzeszowice. 
Konkurs „Różne oblicza jesieni w fotografii” polegał na uchwyceniu jesiennych, ciepłych barw m.in. w postaci krajobrazów, darów jesieni, czy zwierząt w jesiennych odsłonach . Technika wykonania fotografii była dowolna: uczniowie mogli skorzystać z aparatów fotograficznych lub telefonów komórkowych.  Konkurs miał na celu m.in. rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej oraz rozpowszechnienie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

Prace konkursowe można było przesyłać od 10 października do 21 listopada ub. r. , jednak z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, przekazanie nagród odbyło się w marcu br.

Konkurs cieszył się dużą frekwencją - organizatorzy otrzymali aż 150 zdjęć. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wśród tak wielu nadesłanych prac wybrać te najlepsze. 

Jury wyłoniło zwycięzców:

W kategorii klas I – III
I MIEJSCE – Martyna Wartalska – Szkoła Podstawowa w Czernej
II MIEJSCE – Paweł Kłosowski – Szkoła Podstawowa w Nowej Górze
III MIEJSCE – Ewelina Kramarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Wyróżnienie:
Miłosz Nosal – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

W kategorii klas IV – VIII
I MIEJSCE – Bartosz Gaj – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
III MIEJSCE – Tomasz Iwanicki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
III MIEJSCE – Olga Kurek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach

Wyróżnienie:
Zofia Styrylska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Ze względu na procedury bezpieczeństwa związane z pandemią, nagrody oraz dyplomy dla laureatów zostały dostarczone bezpośrednio do szkół. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć nagrodzonych uczniów.