Wapnowanie to fundament

08.10.2020
Uwarunkowania klimatyczne i geologiczne Polski powodują, że zakwaszenie gleb jest zjawiskiem naturalnym i tylko od nas zależy jak ten problem rozwiążemy w naszym gospodarstwie.

Na co zwrócić uwagę wybierając wapno nawozowe?

Parametrem, który decyduje o szybkości wejścia w reakcję chemiczną wapna z substancjami chemicznymi gleby jest reaktywność. To waśnie na nią powinniśmy zwrócić uwagę wybierając odpowiednie wapno. Zależy ona od jakości, czyli ilości węglanu wapnia (CaO) znajdującego się w nawozie, stopnia zmielenia, czyli powierzchni ziaren, które stykają się z roztworem glebowym, wilgotności gleby oraz odpowiedniego wymieszania z glebą. Wysoka jakość plus pylista forma sprawia, że reaktywność wapna nawozowego Gruntcal wynosi 100%. Wszystko przez dużą powierzchnię styku ze związkami chemicznymi roztworu glebowego, która pozwala szybko wejść w reakcję chemiczną i zapoczątkować proces odkwaszania gleby.

Pylista forma wapna nawozowego.

Przy uwzględnieniu zmian klimatycznych i coraz częściej występujących w Polsce suszach, pylista forma wapna jest niezwykle ważna. Dlaczego? Ponieważ zbrylone formy wapna nawozowego bardzo trudno reagują chemicznie, a ich powierzchnia styku z roztworem glebowym jest bardzo mała. Gdy dodamy do tego suszę w okresie wysiewu możemy mieć pewność, że większość nawozu przeleży w glebie do roku następnego, a my nie uzyskamy zamierzonego efektu wapnowania gleby. Wapno pyliste wymaga dokładnego pokrycia powierzchni gleby, służy do tego specjalistyczny sprzęt ograniczający unoszenie się cząsteczek wapna z prądami powietrza. Usługi tego rodzaju już od wielu lat bardzo solidnie wykonują rolnicy-przedsiębiorcy związani z Kopalnią Wapienia „Czatkowice”. Efekty ich pracy możemy oglądać na wielu małopolskich, śląskich i podkarpackich polach. Najlepszym terminem do wykonania zabiegu wapnowania gleby jest okres pożniwny. Ściernisko wraz z dobrze rozdrobnioną słomą doskonale nadaje się na wykonanie tego zabiegu. Wapno nawozowe uaktywni bakterie glebowe odpowiedzialne za asymilację azotu atmosferycznego i poprawi rozkład słomy, a kolejne uprawki dobrze wymieszają nawóz z glebą.

worek Gruntcal
Reaktywność wapna nawozowego Gruntcal wynosi 100%.

Zobacz film na temat wapnowania gleby przygotowany przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przygotowany w ramach cyklu „Rolniczy Serwis Doradczy - Małopolska”.