Spotkanie dotyczące wapnowania gleb

22.01.2019
Jak prawidłowo wapnować? 

Serdecznie zapraszamy małopolskich rolników na spotkanie szkoleniowe dotyczące wapnowania gleb. 
Spotkanie odbędzie się 7-go lutego 2019 r. od godz. 9:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku (Plac Targowy 10). Wydarzenie będzie poświęcone efektom prawidłowego wapnowania gleb, temu najważniejszemu problemowi agrotechnicznemu w naszym województwie. Poruszone zostaną również kwestie organizacyjne oraz finansowe dotyczące wapnowania. Organizatorem wydarzenia jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku.

Szczegółowa tematyka wykładów:
1. Praktyczne uwagi w zakresie zasad prawidłowego wapnowania gleb. Przyszłość rolnictwa w obliczu zmian klimatycznych - agrotechnika wymaga nowego podejścia - Andrzej Gmiąt
2. Metoda rozsiewu pylistej formy wapna nawozowego Gruntcal. Dotychczasowa i przyszła współpraca z rolnikami - Eugeniusz Niemiec
3. Dlaczego wapno nawozowe Grauntcal? Beata Wyrwa, Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
4. „Praktyk-Praktykowi” - efektywność nawożenia przy uregulowanym pH gleby. Wyniki doświadczeń w gospodarstwie rolnym należącym do firmy „POLTOR” - Jarosław Kuźmiński
5. Profesjonalne i skuteczne zarządzanie produkcją roślinną - program komputerowy do obsługi gospodarstwa rolnego. Agrinavia sp. z o.o. - Alina Brzezicka, Radosław Ryder

Uwaga!
Ze względu na ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy proszą o zgłoszenie swojego udział w szkoleniu drogą e-mailową: andrzej.gmiat@modr.pl lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie tel. 697 039 025.

Termin zgłoszenia udziału upływa 31 stycznia 2019 r.