Krajowe warsztaty MinLand Kopalni Wapienia „Czatkowice”

15.10.2018
8 października br. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” odbyły się krajowe warsztaty międzynarodowego projektu MinLand, organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Projekt MinLand realizowany jest w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020. Koordynowany przez Szwedzką Służbę Geologiczną angażuje partnerów wielu krajów europejskich. W projekcie uczestniczą reprezentanci środowiska geologicznego, organów nadzoru górniczego, władz samorządowych w zakresie planowania przestrzennego, przemysłu oraz instytucji naukowych.

Jedynym reprezentantem Polski jest Instytut, który zgłosił Kopalnię Wapienia „Czatkowice" jako przykład dobrych praktyk w zakresie użytkowania terenu, na różnych etapach działalności górniczej.  Wybór kopalni jest jak najbardziej zasadny, gdyż głównym celem projektu jest wypracowanie wytycznych optymalnych powiązań polityk surowcowych i planowania przestrzennego, dla wsparcia efektywnego i zrównoważonego procesu koncesyjnego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Zespołu Parku Krajobrazowego Województwa Małopolskiego. Podczas warsztatów zaprezentowano założenia i cele projektu, przedstawiono m.in. przykłady uzyskania koncesji w trudnych warunkach społecznych w Finlandii, czy też funkcjonowania na terenie obszaru Natura 2000 portugalskiej, podziemnej kopalni rud miedzi i cynku.

W szczególności omówiono przypadek złoża Czatkowice, którego eksploatacja odbywa się na terenach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 200 oraz rezerwatu przyrody. Przedstawiciele Kopalni zaprezentowali swoje doświadczenia z procesu uzyskiwania decyzji koncesyjnej, zezwalającej na wydobywanie w tak szczególnych i wrażliwych warunkach przyrodniczych. Na zakończenie spotkania, jego uczestnicy udali się na zwiedzanie zakładu górniczego.

Galeria