Czatkowice wyróżnione Certyfikatem „Solidne Kruszywa” 2018

05.06.2018
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” znalazła się w gronie laureatów wyróżnionych Certyfikatem „Solidne Kruszywa” – Branżowym Znakiem Jakości, przyznawanym przez Polski Związek Producentów Kruszyw.
Produkty kruszone z czatkowickiego wapienia, charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi, które decydują o ich przydatności (skład granulometryczny, ścieralność, odporność na rozdrabnianie, mrozoodporność, wskaźnik nośności). Wysokie parametry jakościowe sprawiają, że są używane m.in.  przy budowie dróg, jako materiał na solidną podbudowę. Wysoką jakość produktów potwierdza również funkcjonowanie w spółce systemów zarządzania, takie jak: System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemie 2+.

Certyfikat „Solidne Kruszywa” jest wyróżnieniem dla producentów kruszyw, którzy nie tylko zapewniają dostawy wyrobów o gwarantowanej, stabilnej i powtarzalnej jakości, ale również aktywnie realizują politykę zrównoważonego rozwoju. Mowa tu o trwałej współpracy ze środowiskiem lokalnym, prowadzeniu udokumentowanej i racjonalnej gospodarki złożem oraz przestrzeganiu w swojej działalności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.