Finał Programu Grantowego „DOBRY SĄSIAD”

18.05.2018
Znamy już Laureatów autorskiej akcji społecznej, zorganizowanej przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”. Wszyscy aktywnie działają na terenie Gminy Krzeszowice, wspierając jej rozwój. Dzięki Grantom będą miały środki, aby zrealizować swoje pomysły.
Przypominamy, że w konkursie mogły wziąć udział wszystkie podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu i prowadzenie swojej działalności na terenie Gminy Krzeszowice - tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać się o Grant w wysokości nawet 5 000 zł.

Paweł Danek, prezes zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”:
"Realizacja tego projektu świetnie odzwierciedla wartości PRO, które zostały przyjęte w całej Grupie TAURON, i w myśl których nasza kopalnia konsekwentnie prowadzi współpracę z otoczeniem. Są to: Partnerstwo, Rozwój i Odwaga. Jesteśmy partnerami dla lokalnej społeczności, angażując się w to, co jest dla niej ważne. Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań, wychodząc naprzeciw jej potrzebom."

"Śmiało i otwarcie rozmawiamy o lokalnych problemach oraz najodważniejszych pomysłach na ich rozwiązanie. Wartości te, są dla nas również drogowskazami na drodze ku jak najlepszej współpracy z naszymi klientami. Należy również nadmienić, że co roku aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności angażując się w rozwiązywanie problemów oraz wspierając wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców."

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury wybrało te najbardziej kreatywne i jego zdaniem potrzebne w Gminie, które zostały nagrodzone Grantami. Jury przyznało również jedno wyróżnienie.

Laureatami Grantów w wysokości 5 000 zł, zostali:
Stowarzyszenie Miłośników Siedlca pomysł „Przystanek odpoczynku dla turystów i mieszkańców na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie”Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” pomysł ”Organizacja Dnia Dziecka pt. Krzeszowice DzieciomTowarzystwo Przyjaciół Nowej Góry pomysł „Wielki Nowogórski Piknik Rodzinny”

Wyróżnienie w wysokości 3 000 zł, zostało przyznane Stowarzyszeniu Otwórzmy Przed Nimi Życie za pomysł „Żegnamy lato” skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzeszowice.

Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły obejmowały w szczególności:
Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży,Imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne, Wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych,Działania proekologiczne i akcje społeczne,Zagospodarowanie terenu,Wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.
Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za udział w Projekcie i już dziś zapraszamy do udziału za rok!