Andrzej Szymkiewicz

Prezes Zarządu
Absolwent Politechniki Śląskiej – Wydziału Górnictwa i Geologii, specjalności Automatyzacja i Elektryfikacja Kopalni. Ukończył studia podyplomowe dla kierownictw  przedsiębiorstw Harzburg Kolleg - Katowice prowadzone przez Akademię Ekonomiczną, jak również Amerykańsko – Polskie Studia Podyplomowe prowadzone przy współpracy Politechniki Śląskiej i University of Minnesota oraz studia z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej.
Przed podjęciem pracy w branży górniczej był pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej. Z górnictwem związany od 1984 roku. Pełnił funkcję m.in. Wiceprezesa Zarządu Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zakładu Górniczo-Energetycznego Janina Sp. z o.o. W latach 2006 - 2012 był Prezesem Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A.
 
W latach 2012 - 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora operacyjnego Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. Od 2016 r. zajmuje stanowisko prezesa zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.