Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
 
 

Zasady współpracy

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z podaniem:

 • pełnej nazwy firmy i jej formy prawnej
 • numeru NIP
 • danych teleadresowych: dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu
 • nazwisk osób upoważnionych do reprezentowania firmy przez Zamawiającego
  i opatrzone pieczęcią firmową  wraz z czytelnym podpisem ww. osób lub osoby przez nie upoważnionej

Wydanie towaru kierowcy odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez osobę/-y uprawnione do reprezentowania firmy.

Formy płatności za nasze produkty

 • Gotówka
 • Karty płatnicze
 • Przelew

W przypadku płatności przelewem niezbędne są aktualne dokumenty:

 • Wypis z Rejestru Przedsiębiorców Spółek Prawa Handlowego, Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Społecznej, Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie o numerze REGON
 • Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • Aktualne zaświadczenie o bieżącym opłacaniu składek ZUS
 • Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi

 

Informacje dotyczące faktur elektronicznych